L’amour tormenta – jokamiestanssi
2005

Buto-tanssi esitys
Koreografia ja tanssi: Pasi Mäkelä
Valot: Terike Haapoja

L´amour tormenta – jokamiestanssi on kahteen osioon jakautuva buto-esitys. Esityksen aiheet tulevat yllättävänkin erilaisista lähteistä; Japanilaisen bukagu-teatterin idea yhdistyy slapstick-komediaan ja antiikin tragedia kohtaa suomalaisen juoppokulttuurin…

Esityksen pohja on buto-improvisaatiossa. Mäkelä teki läpi vuoden 2004 sooloperformansseja eri performanssiklubeilla Turussa ja Helsingissä. Ideana oli tanssia butoa mahdollisimman tyhjältä pöydältä, antaen paljon tilaa kysymykselle, mitä buto on? Ajatuksena on ollut koostaa isompi teos pikkuhiljaa pienemmistä performansseista, antaa esityksen synnyttää itse itsensä. Prosessin aikana esityksiin vakiintui kaksi perushahmoa; maskuliinisempi ja feminiinisempi. Nyt esitettävän teoksen idea on yhdistää nämä kaksi hahmoa samaan iltaan, haluamaan toisiaan eri ajoista ja paikoista, ehkä eri ulottuvuuksista. Kaksi erilaista kuvaa ja maailmaa, mutta sama aihe: rakkauden kaunis, monisyinen ja tuskallinen luonne. L´amour tormenta – jokamiestanssi on esitys, joka paljastaa itseään vain esittämällä sitä.

Buto on Japanissa 1950-luvun lopulla syntynyt avantgardistinen tanssiteatterin muoto. Sen tunnuspiirteitä ovat ääri-fyysisyys ja groteski kauneus. Syntyaikoinaan buto heijasteli voimakkaasti Japanin sosiaalisia muutoksia ja kriisejä. Luojansa Tatsumi Hijikatan isännöimästä Japanin 1960-luvun marginaalista buto on 2000-luvullle tultaessa levittäytynyt globaaliksi marginaali taiteeksi. Pasi Mäkelä ei ole opiskellut butoa Japanissa. Oppiminen on tapahtunut lähinnä omien esitysten ja omien työpajojen kautta. Mäkelää kiinnostaa yhtäläisesti niin buto-maneerien sisäistäminen kuin hylkääminenkin. Buto on hyvin vaikeasti määriteltävä taide. Se pakenee kielellisiä käsitteitä. Se elää jossain modernin ja arkaaisen leikkauspisteessä. Puu ihmisenä, ihminen puuna.

Menneet esitykset: 13.–23.4.05 (Esplanadin lava, Helsinki), 8.–10.9.05 (Lainsuojattomat VI –festivaali, Pori), 9.11. (Telakka, Tampere)

Buto dance performance

Different Venues in Helsinki, autumn 2005

Directed by Päsi Mäkelä
Lights by Terike Haapoja

L´amour tormenta was two part dance Butoh dance performance. The themes of the performance came from quite different sources; Japanese Bukagu theatre combined with slapstick comedy and the ancient tragedy in relation with urban Finnish drunk culture.