Henki
2010

Henki

Henki on kokemusesitys yhdelle katsojakokijalle kerrallaan. Nimi viittaa sekä henkeen elämän vertauskuvana että elinehtoon, hengitykseen. Esitys tutkii kehollisesti hengityksen, hengen, havainnon ja mielentilan suhdetta. Se avaa kysymyksiä sisäisen ja ulkoisen, itsen ja toisen, rajojen ja yhteensulautumisen välillä.
Miten hengittämäni ilma yhdistää minut maailmaan?
Miten liikkuminen vaikuttaa henkeen?
Voinko päästä lähemmäksi henkeä kosketuksen avulla?

Katsojakokija ja esiintyjä kohtaavat teoksessa kosketuksen ja liikkeen välityksellä, ja jokainen esitys muotoutuu ainutlaatuiseksi matkaksi kulloisenkin katsojan kanssa. Katsojakokija on osan esitystä silmät
peitettyinä.

ESITYKSET
Hengen ensimmäinen esityskausi oli osa Kiasman /teatteri.nyt-festivaalia 15.-17.10.2010. Toinen esityskausi toteutettiin Todellisuuden tutkimuskeskuksessa, osittain osana kansainvälistä Baltic Circle -teatterifestivaalia, jolla Henki vieraili kutsuvierasesityksenä 17.-19.11.2010.

Ohjaus: Anna Jussilainen
Esiintyjät: Hanna Pihko ja Anna Jussilainen (Kiasma), Anna Jussilainen (Baltic Circle)
Opas: Veera Aaltonen (Baltic Circle)
Visuaalinen suunnittelu: Saara Hannula
Äänisuunnittelu: Antti Mäkelä
Kesto: n. 1 h
Kuvat: Jan Ahlstedt
Tuotanto: Todellisuuden tutkimuskeskus 2010
Rahoittajat: Valtion näyttämötaidetoimikunta, Helsingin kaupunki, Taiteen keskustoimikunta, Alfred Kordelinin säätiö, Suomen kulttuurirahasto, Kiasma-teatteri

TYÖPAJA
Henkeä voidaan lähestyä myös työpajassa, jossa hengen äärellä ollaan hengityksen ja kehollisten harjoitusten avulla. Työpajan kesto voi vaihdella 1-3 tunnista pidempiin työpajoihin. Työpajoja toteutettiin osana syksyn altistumispajoja sekä Pyhäpäivä-tapahtumassa.

Esityksen ja työpajojen ohjaaja Anna Jussilainen (s. 1977) on tanssi- ja esitystaiteilija, joka toimii Todellisuuden tutkimuskeskuksessa sekä kontakti-improvisaation ja yhteisötaiteen parissa. Hän tutkii työssään katsojan ja esiintyjän välistä kehollista vuorovaikutusta.

HENKI (breath, spirit)

Henki is a Finnish word that has no direct translation into English. It means breath, spirit, life, air, and person.

How does the air I breathe connect me to the world?
How does moving influence the breath/spirit? Can touch be a gateway to contacting spirit?

Henki is an experiential performance crafted for an audience of one. It offers a corporeal investigation of the relation between breath, spirit, perception, and state of mind. The audience-participant enters into an intimate exchange of touch and movement with a performer. Together they face questions of inside and outside, self and other, cohesion and diversion. Each performance is uniquely crafted in response to the individual audience-participant.

PERFORMANCES
The first performance period was part of the /theatre.now-festival in Kiasma Contemporary Art Museum in Helsinki 15th-17th October 2010. The second performance period was realized in the Reality Research Center as a part of Baltic Circle International Theatre Festival 17th-19th November 2010.

Direction: Anna Jussilainen
Performers: Hanna Pihko and Anna Jussilainen
(Kiasma), Anna Jussilainen (Baltic Circle)
Guide: Veera Aaltonen (Baltic Circle)
Visual design: Saara Hannula
Sound design: Antti Mäkelä
Duration: approximately 1 hour
Photography: Jan Ahlstedt
Production: Reality Research Center 2010
Funding: Valtion näyttämötaidetoimikunta, Helsingin kaupunki, Taiteen keskustoimikunta, Alfred Kordelinin säätiö, Suomen kulttuurirahasto, Kiasma-teatteri

WORKSHOP
The themes of the performance can also be approached in a workshop where participants undertake breathing and bodily exercises. The duration of the workshop can vary from 1-3 hours to longer sessions. Workshops were also part of the outreach work and the Pyhäpäivä Final Happening in the autumn 2010.

Anna Jussilainen (b. 1977), the director of the performance and workshops, is a dance and performance artist working in the Reality Research Center and with contact improvisation and community art. In her work she investigates the bodily interaction between the audience and the performer.