Tanssikaverit / Dance Friends

Tanssikaverit 22-23 / Dance Friends 22-23

Todellisuuden tutkimuskeskus koordinoi Tanssikaverit -hanketta 2022–2023. Hankkeessa koulutetaan vapaaehtoisia Tanssikavereita, jotka vierailevat ikäihmisten luona palvelutaloissa ja kodeissa lisäämässä liikettä ikäihmisten arkeen. Hankkeessa työskentelevät koreografi Janina Rajakangas sekä tanssijat Aino Strandberg ja Vera Nevanlinna. Tanssin ammattilaiset toimivat Tanssikavereiden kouluttajina ja tukena.

The Reality Research Center is coordinating the Dance Friends project 2022-2023, which will train volunteer Dance Friends to visit older people in care homes and homes to add movement to older people’s daily lives. Janina Rajakangas, choreographer, Aino Strandberg(she/her) and Vera Nevanlinna(she/her), dancers, will work on the project. The dance professionals act as mentors and support for Dance Friends.

Tanssikaverit -hanke jatkaa Zodiakissa 2021 käynnistettyä työtä, jossa Koreografi Janina Rajakangas suunnitteli yhdessä Zodiakin senioritanssijoiden kanssa kaikille avoimen Tanssikavereiden työkalupakin ja video-oppaan. Tanssikaverit-hanke toteutuu Helsingin kaupungin myöntämän, iäkkäiden ihmisten kulttuuritoiminnan edistämiseen tarkoitetun avustuksen turvin.

The Dance Friends project continues the work started at Zodiak in 2021, where choreographer Janina Rajakangas, together with Zodiak’s senior dancers, designed an open Dance Friends toolkit and video guide. The Dance Friends project is funded by a grant from the City of Helsinki to promote cultural activities for older people.

TANSSIKAVERIT KOULUTUS

Haluatko vapaaehtoiseksi Tanssikaveriksi ikäihmiselle?

Koulutamme uusia Tanssikavereita vierailemaan ikäihmisten luona seniorikeskuksissa Helsingissä. Tanssikavereiden vierailu lisää liikettä ja hyvinvointia ikäihmisten arkeen. Koulutettuna Tanssikaverina tutustut ikäihmisiin tanssi-, läsnäolo- ja kohtaamisharjoitteiden avulla.

Sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneet vapaaehtoistyöstä. Omasta tanssiharrastuksesta on hyötyä, mutta se ei ole välttämätöntä.

Tule mukaan Tanssikavereiden yhteisöön ja ilmoittaudu maaliskuun koulutukseen. Lue lisää täältä.

DANCE FRIENDS WORKSHOP

Do you want volunteer as a Dance Friend for seniors?

We train new Dance Friends to visit elderly people in senior centres in Helsinki. The Dance Friends visits adds movement and well-being to the everyday life of elderly people. As a trained Dance Friend, you will get to know the elderly through dance, presence and encounter exercises.

Suitable for anyone interested in volunteering. It is useful to have your own dance experience, but it is not essential.

Join the community of Dance Friends and sign up for the March training. Read more here.

ELÄMÄN JUHLAT

Tanssikaverit hankkeessa toteutetaan kuukauden mittainen Elämän juhlat, esitystaidetapahtuma ikäihmisille. Elämän juhlat on Jonna Wikström, Pirre Toikkanen ja Paula Koivusen luoma tanssiaiset, tapahtuma ja happening, joka järjestetään keväällä 2023. Lue lisää täältä.

THE CELEBRATION OF LIFE

The Dance Friends project produces a month-long Celebration of Life, a performance art event for older people. Celebration of Life is a dance party, event and happening created by Jonna Wikström, Pirre Toikkanen and Paula Koivunen that will take place in spring 2023. Read more here.

KUVA: Eevi Tolvanen, kuvassa: Aino Strandberg

PHOTO: Eevi Tolvanen, in the picture: Aino Strandberg

TUTUSTU TANSSIKAVERIT OPPAAN HARJOITTEISIIN JA VIDEOIHIN

GET TO KNOW THE EXERCISES AND VIDEOS IN THE DANCE FRIENDS GUIDE