Elämän syrjässä kiinni
2003

Suomi-projekti osa II
Yhteistyö Kajaanin kaupunginteatterin kanssa.

Tutkimus- ja harjoitusprosessi tammi-huhtikuussa 2003. Esitykset Kajaanin kaupunginteatterissa 16.4-24.5.2003.

Suunnittelu ja ohjaus: Eero-Tapio Vuori (TTK)
Suunnittelu ja apulaisohjaus: Eino Saari
Esiintyjät: Eeva Soivio, Eino Saari, Juha Häkkänen, Lassi Alhorinne, Heikki Törmi, Esko Vatula
Puvut: Ulla Heikkinen
Valo- ja äänimaailma: Jaakko Vattulainen
Lavastuksen suunittelu: Eero-Tapio Vuori ja Markku Hernetkoski
Pukujen toteutus: Pirkko Paananen, Henna Toro, Ulla Heikkinen
Valo- ja äänimiehet: Kari Keränen, Henry Swahn
Lavastuksen toteutus: Eero Juutinen, Jarmo Kemppainen
Kampaukset: Tarja Torniainen, Leena Mikkonen
Näyttämömestari: Juha Komppa
Tarpeiston valmistus: Säde Oinonen
Järjestäjä ja tarpeistonhoitaja: Leena Mikkonen
Näyttämömies: Jukka Kortelainen
Valokuvaus: Keijo Haukia
Juliste ja käsiohjelma: Oili Härkönen, Eino Saari, Eero-Tapio Vuori
Avustaja: Mustafa El Faiz, Eila Ilosaari, Irma Murtopesä

Lähtökohdat: Esityksen keskeinen teema on ARMO. Onko sitä enää nykypäivän koventuvassa ja yhä välinpitämättömämmässä yhteiskunnassa? Esityksellä on yhteisöllinen lähtökohta, joka tarkoittaa sitä että se etsii aiheita, ihmiskohtaloita ja näkökulmia yhteisön jäsenten keskuudesta, kajaanilaisilta. Yhteisöt – eli kohderyhmät – joiden kanssa esitystä koostetaan, valitaan yhteiskunnan marginaalista. Elämän syrjässä kiinni kertoo syrjäytyneiden tilanteesta.

Elämän syrjässä kiinni – viisi tarinaa elämästä.

Teatterin ja yhteisön vuorovaikutus on viime aikoina noussut uudeksi tärkeäksi keskustelunaiheeksi. Onko teatteri vain taidelaitos, jossa taiteilijat omasta suppeasta näkökulmastaan tuottavat liukuhihnalla teoksia kaupungin hyväosaisille? Vai voiko teatteri olla syvemmässä vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteisön kanssa?

Elämän syrjässä kiinni -projektin yhtenä pyrkimyksenä on ollut tutkia, miten teatteri voisi olla hedelmällisessä vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Kolmen kuukauden tutkimus- ja harjoitusprosessin aikana työryhmämme on tavannut kymmeniä erilaisia kajaanilaisia ihmisiä etsien aiheita, ihmiskohtaloita ja näkökulmia tähän aikaan heidän keskuudestaan. Suurin osa tapaamistamme ihmisistä on tavalla tai toisella ajautunut yhteiskunnan reuna-alueille: sinne minne me sijoitamme kaikki tuottamattomat, elämän särkemät, toivonsa menettäneet ihmiset. Miten he kokevat oman elämänsä? Onko heillä vielä mahdollisuutta saada elämän syrjästä kiinni? Mistä syntyy se valo joka välähtää ihmisessä, jolta on riisuttu kaikki?

Lopulliseen esitykseen valikoitui viisi ihmiskohtaloa ja tarinaa, jotka puhuttelivat meitä. Esityksen käsikirjoitus on rakennettu näiden ihmisten tapaamisten ja keskustelujen pohjalta. Olemme pyrkineet pysymään uskollisina heidän äänilleen ja toiveilleen. Osa päähenkilöistä astuu myös itse näyttämölle.

Tämä esitys on puheenvuoro armon puolesta. Se esitetään aikana, jota hallitsee kovuus, armottomuus ja välinpitämättömyys. Kaiken sen kauhun rakkauden ja hyvyyden pelon keskellä, jossa elämme, haluamme tarjota sinulle ripauksen sydämen hiljaisuutta.

Elämässä on kaksi ydinkokemusta ylitse muiden:
tyhjyyden synnyttämä kauhu ja käsittämätön armo.

Tämä produktio on Kajaanin kaupunginteatterin ja Todellisuuden tutkimuskeskuksen yhteistuotanto. Elämän syrjässä kiinni osa Todellisuuden tutkimuskeskuksen kaksivuotista Suomi-projektia, jossa tutkimme kansakunnan tilaa, elinvoimaa ja unelmia ympäri maata.

Todellisuuden tutkimuskeskus on erikoistunut tutkimaan arkea ja ihmisten olotiloja, joista se etsii jälkiä ja viittauksia ‘toisista todellisuuksista’, jotka voisivat olla vaihtoehtona sille todellisuudelle missä elämme. Löydetyt havainnot pyritään jalostamaan teatteriesityksiksi, joissa tämä elämän kannalta parempi ja kirkkaampi todellisuus voisi näyttäytyä.Finland-project Part II

Kajaani City Theatre 16.4-24.5.2003.

The second part of the Suomi-project was a cooperation with Kajaani City Theatre. It also consisted of an initial research phase, which was followed by the actual performance building. The project was planned, written and directed by Eero-Tapio Vuori. Six actors were on stage.

Tough Times was a story of people who live in Kajaani. During the one month of research phase many people were interviewed, and most of them told stories of their tough life. Into the performance was selected stories from five individuals; a formed drug addict, a prisoner, a blind old woman, a refuge from Middle-East and a MS-patient. The performance tried question if our society, which is ruled by capitalistic values and ignorance, carries the possibility for mercy or grace in it. What is the bright light that shines in a person who has lost everything?

In life, there are two principal experiences: the horror of emptiness and the incomprehensible grace’
~ Martti Lingvist