2021 · Mahdottoman esityksen residenssi

galaksi

Taiteilija, unelmoitko mahdottomasta esityksestä?

Hae mahdottoman esityksen residenssiin!

Mahdottoman esityksen residenssiohjelma on tarkoitettu uraansa aloittaville taiteilijoille tai muuten utooppisille tekijöille, jotka toimivat Suomessa, ja joilla on esitystaiteellisia, vielä toteutumattomia unelmia.

Ohjelma on osa Todellisuuden tutkimuskeskuksen pääohjelmistoa vuosina 2019-2021. Pääyhteistyökumppanina toimii ANTI-festivaali Kuopiossa. Todellisuuden tutkimuskeskus valitsee residenssitaiteilijat avoimen haun kautta ja kunakin vuonna residenssi tuottaa ANTI-festivaalin ohjelmistoon syyskuussa ”mahdottoman” esityksen, jollaista ei ole vielä ennen koettu. 

Residenssiohjelman ensimmäinen esitys oli Mimosa Norjan Dear Deer. Vuonna 2020 residenssissä toteutettiin Samuli Laineen Nurture.

Mitä tarjotaan?

Vuonna 2021 residenssiin valitaan yksi taiteilija. Todellisuuden tutkimuskeskus maksaa taiteilijalle yhden kuukauden palkan 2500 euroa. Sen lisäksi hän saa käyttöönsä vähintään 1500 euroa tuotantorahaa ja harjoitustilan Eskus – Esitystaiteen keskuksesta, Helsingin Suvilahdesta ajalle 28.06.-31.07.2021.

Residenssitaiteilijalle korvataan matkakulut Kuopioon sekä majoituskulut siellä kahden viikon ajalta. ANTI-festivaali järjestää teokselle sen vaatiman esitystilan ja vastaa yhdessä Todellisuuden tutkimuskeskuksen kanssa teoksen tiedotuksesta ja markkinoinnista.

Molemmat tuotantotahot, Todellisuuden tutkimuskeskus ja ANTI-festivaali, tarjoavat tekijälle mentorointiapua ja tuotannollisen tuen esityksen harjoitus- ja esitysvaiheessa.

Miten hakea?

Hakuaika vuoden 2021 residenssiin on 15.12.2020–17.01.2021. Lähetä hakemus sähköpostilla hakuajan puitteissa osoitteeseen info@todellisuus.fi. Merkitse sähköpostin nimikenttään ”Hakemus mahdottoman esityksen residenssiin”. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Hakemuksen tulee sisältää:

  • Yhteystietosi: nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja postiosoite
  • Ansioluettelosi
  • Kuvaus mahdottomasta esityksestä, jonka haluat residenssissä toteuttaa
  • Vastaus kysymyksiin: 

1) Miksi esitys on mielestäsi mahdoton?  

2) Miksi esitys pitäisi silti toteuttaa?

Huomioithan, että jos taloudelliset työskentelyolosuhteesi ovat sinusta mahdottomat ja haet residenssiohjelmaan niitä parantaaksesi, se ei vielä tee esityksesi sisällöstä tai muodosta mahdotonta.

  • Esityksen budjetti, eli arvio siitä miten paljon tuotantorahaa käyttäisit ja mihin

Vaikka residenssiesitys esitetään ANTI-festivaalilla, sen ei tarvitse olla paikkasidonnainen, eikä sen tarvitse olla ANTI-festivaalin teeman mukainen.

Miten residenssitaiteilija valitaan?

Vuonna 2021 valinnan tekee Todellisuuden tutkimuskeskuksen taiteellinen johtaja Julius Elo. Valinnasta ilmoitetaan kaikille hakijoille 11.2.2021.

Lisätiedot

Toiminnanjohtaja Iiris Tuisku, +358 400 641 989 / iiris@todellisuus.fi  (ma-pe klo 9-17)


Todellisuuden tutkimuskeskus on Helsingistä käsin toimiva, esitystaiteellisten seikkailijoiden kollektiivi, joka täyttää 2021 vuonna 20 vuotta. Yhteinen pyrkimyksemme on havainnoida, kyseenalaistaa ja uudistaa todellisuutta tekemällä esityksiä. Monet Todellisuuden tutkimuskeskuksen esitysmuodot ovat ensin olleet ”mahdottomia” mutta myöhemmin niistä on tullut valtavirtaa. www.todellisuus.fi

ANTI-festivaali on vuodesta 2002 saakka työskennellyt innovatiivisten taiteilijoiden kanssa projekteissa, jotka tutkivat ja avartavat urbaania tilaa. Festivaali järjestetään vuosittain Kuopiossa. Ympäri maailmaa tulevien taiteilijoiden teokset ottavat haltuunsa kaupungin julkisia tiloja – koteja, kauppoja, toreja, yrityksiä, metsiä, järviä. Yleisö ja erilaiset yhteisöt pääsevät arjen keskellä osaksi teoksia – tekemään ja kokemaan niitä. 20-vuotiaan ANTI-festivaalin juhlavuoden teema on lahja.  www.antifestival.com

Esitystaiteen keskus eli Eskus on vuonna 2009 perustettu esitystaiteen tekijöiden yhteistyöalusta ja kohtaamispaikka. Alun perin viiden jäsenryhmän helsinkiläinen yhdistys on kasvanut valtakunnalliseksi yhdeksäntoista jäsenryhmän ja yli kahden sadan taiteilijan kulttuurialan yhteisöksi. www.eskus.fi

Hey, Artist! Are you dreaming about an impossible performance?

Submit an application to the residency program for impossible performance!

The Residency Program for Impossible Performance invites applications from artists at the beginning of their career or people with an otherwise utopian agenda who work in performing arts and in Finland and who have dreams that haven’t come true yet. 

The program is part of the main programme of Reality Research Center in 2019-2021. 
The main partner is ANTI Festival in Kuopio, Finland. Reality Research Center will select the artists for the residency through an open application process and each year the Artists in Residency will produce an “impossible”, unprecedented performance for the ANTI Festival in September. 

The program’s first impossible performance was Mimosa Norja’s Dear Deer. In 2020 the performance created in the residency was Nurture by Samuli Laine.

What’s on offer?

In 2021, we will select one artist for the residency. Reality Research Center will pay the selected artist 2500 euros for their work. In addition, the artist will get at least 1500 euros to cover the production expenses as well as a rehearsal space at Eskus Performance Center in Suvilahti, Helsinki, from 28 June till 31 July 2021. 

The program will also pay the artist’s travel expenses and accommodation in Kuopio for two weeks. ANTI Festival will provide the artist with a venue that is suitable for the production and will take care of publicity and marketing in collaboration with Reality Research Center.

The organizing parties, Reality Research Center and ANTI Festival, will assist the artist in the form of mentoring and production management during the rehearsals and performances. 

How to apply?

The application period for the 2021 residency is 15 Dec 2020 – 17 Jan 2021. Send the application by email within the application period to info@todellisuus.fi with the subject heading “Application to the Residency Program for Impossible Performance”. Applications that arrive late will not be considered. The program is open for artists based in Finland. 

The application must include:

  • Your contact information: name, email address, phone number and mailing address
  • Your résumé
  • A description of the impossible performance you want to create during the residency
  • Answers to the following questions: 1) Why do you think the performance is impossible?  2) Why should the performance be produced even though it’s impossible? (Please bear in mind, if you find your working conditions unbearable financially and you apply to the program to improve them, it alone does not make your performance impossible.)
  • Production budget, i.e., an estimate of the amount of money you would need and a plan on how you would spend the money. 

Even though the production will be part of the ANTI Festival, it doesn’t need to be site-specific. 

How will the residency artist be selected?

Julius Elo, the artistic director of the Reality Research Center curates the impossible performance for 2021. All applicants are informed of the decision by 11 Feb 2021.  

Further information

 Iiris Tuisku, Managing Director +358 400 641 989 / iiris@todellisuus.fi  (Mon-Fri 9am-5pm)


Reality Research Center, based in Helsinki Finland, is a collective of artists engaged in performative adventures. Our shared aspiration is to observe, question, and renew reality by creating performances. Many of them have been deemed “impossible” at first, but later these forms of live art have become mainstream. In 2021 Reality Research Center reaches the age of 20 years.   www.todellisuus.fi

ANTI – Contemporary Art Festival collaborates with innovative artists in projects that investigate and broaden the urban space. The festival has been organized in Kuopio annually since 2002. Artists who come from all over the world perform their pieces in homes and public spaces of the city – stores, market places, businesses, forests and lakes. Spectators and different communities can become part of the art pieces in the midst of their everyday life as they participate in and experience the events. www.antifestival.com

Eskus Performance Center is a collaboration platform and meeting place for performing artists. Founded in 2009 in the form of registered association of five Helsinki-based performing arts groups, Eskus has grown into a national cultural community with eleven performing arts groups and more than two hundred artists. www.eskus.fi