2019 · Mahdottoman esityksen residenssi

Mahdottoman esityksen residenssi. Kuvituskuva.

Taiteilija, unelmoitko mahdottomasta esityksestä?

Hae mahdottoman esityksen residenssiin!

Mikä?

Mahdottoman esityksen residenssiohjelma on tarkoitettu uraansa aloittaville taiteilijoille tai muuten utooppisille tekijöille, jotka toimivat Suomessa, ja joilla on esitystaiteellisia, vielä toteutumattomia unelmia.

Ohjelma on osa Todellisuuden tutkimuskeskuksen pääohjelmistoa vuosina 2019–2021. Pääyhteistyökumppanina toimii ANTI-festivaali Kuopiossa. Todellisuuden tutkimuskeskus valitsee residenssitaiteilijat avoimen haun kautta ja kunakin vuonna residenssi tuottaa ANTI-festivaalin ohjelmistoon syyskuussa ”mahdottoman” esityksen, jollaista ei ole vielä ennen koettu.

MITÄ TARJOTAAN?

Vuonna 2019 residenssiin valitaan yksi taiteilija. Todellisuuden tutkimuskeskus maksaa taiteilijalle yhden kuukauden palkan. Sen lisäksi hän saa käyttöönsä vähintään 1500 euroa tuotantorahaa ja harjoitustilan Eskus – Esitystaiteen keskuksesta, Helsingin Suvilahdesta 24.6.–21.7.2019. Residenssitaiteilijalle korvataan matkakulut Kuopioon sekä majoituskulut siellä kahden viikon ajalta. ANTI-festivaali järjestää teokselle sen vaatiman esitystilan ja vastaa yhdessä Todellisuuden tutkimuskeskuksen kanssa teoksen tiedotuksesta ja markkinoinnista. Tämän lisäksi molemmat tuotantotahot, Todellisuuden tutkimuskeskus ja ANTI-festivaali, tarjoavat tekijälle mentorointiapua ja tuotannollisen tuen esityksen harjoitus- ja esitysvaiheessa.

MITEN HAKEA?

Hakuaika vuoden 2019 residenssiin on 26.11.–31.12.2018. Lähetä hakemus sähköpostilla hakuajan puitteissa osoitteeseen info@todellisuus.fi. Merkitse sähköpostin nimikenttään ”Hakemus mahdottoman esityksen residenssiin”. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Hakemuksen tulee sisältää:

  • Yhteystietosi: nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja postiosoite
  • Ansioluettelosi
  • Kuvaus mahdottomasta esityksestä, jonka haluat residenssissä toteuttaa
  • Vastaus kysymyksiin: 1) Miksi esitys on mielestäsi mahdoton tai ennenkokematon? 2) Miksi esitys pitäisi silti toteuttaa?
  • Esityksen budjetti, eli arvio siitä miten paljon tuotantorahaa käyttäisit ja mihin

Vaikka residenssiesitys esitetään ANTI-festivaalilla, sen ei tarvitse olla paikkasidonnainen.

MITEN RESIDENSSITAITEILIJA VALITAAN?

Vuonna 2019 Todellisuuden tutkimuskeskuksen taiteellinen johtaja Janne Saarakkala valitsee residenssiohjelman ensimmäisen mahdottoman teoksen tekijän tammikuun aikana hakemusten perusteella ja ilmoittaa valinnasta kaikille hakijoille 31.1.2019.

Lisätiedot: Toiminnanjohtaja Annu Kemppainen, +358 400 641 989, annu@todellisuus.fi

HUOM. VASTAUSPALVELU AUKI 21.12. SAAKKA SEKÄ PE 28.12. KLO 10-12 VÄLISENÄ AIKANA PUHELIMITSE JA SÄHKÖPOSTITSE.

Todellisuuden tutkimuskeskus on vuonna 2001 perustettu Helsingistä käsin toimiva, esitystaiteellisten seikkailijoiden kollektiivi. Yhteinen pyrkimyksemme on havainnoida, kyseenalaistaa ja uudistaa todellisuutta tekemällä esityksiä. Monet Todellisuuden tutkimuskeskuksen esitysmuodot ovat ensin olleet ”mahdottomia” mutta myöhemmin niistä on tullut valtavirtaa. www.todellisuus.fi

ANTI-festivaali on vuodesta 2002 saakka työskennellyt innovatiivisten taiteilijoiden kanssa projekteissa, jotka tutkivat ja avartavat urbaania tilaa. Festivaali järjestetään vuosittain Kuopiossa. Ympäri maailmaa tulevien taiteilijoiden teokset ottavat haltuunsa kaupungin julkisia tiloja – koteja, kauppoja, toreja, yrityksiä, metsiä, järviä. Yleisö ja erilaiset yhteisöt pääsevät arjen keskellä osaksi teoksia – tekemään ja kokemaan niitä. www.antifestival.com

Esitystaiteen keskus eli Eskus on vuonna 2009 perustettu esitystaiteen tekijöiden yhteistyöalusta ja kohtaamispaikka. Alun perin viiden jäsenryhmän helsinkiläinen yhdistys on kasvanut valtakunnalliseksi yhdeksäntoista jäsenryhmän ja yli kahden sadan taiteilijan kulttuurialan yhteisöksi. www.eskus.fi

Hey, Artist! Are you dreaming about an impossible performance?

SUBMIT AN APPLICATION TO THE RESIDENCY PROGRAM FOR IMPOSSIBLE PERFORMANCE!

WHAT?

The Residency Program for Impossible Performance invites applications from artists at the beginning of their career or people with an otherwise utopian agenda who work in performing arts in Finland and who have dreams that haven’t come true yet.

The program is part of the main programme of the Reality Research Center in 2019–2021. The main partner is the ANTI Festival in Kuopio, Finland. The Reality Research Center will select the artists for the residency through an open application process and each year the Artists in Residency will produce an “impossible”, unprecedented performance for the ANTI Festival in September.

WHAT’S ON OFFER?

In 2019, we will select one artist for the residency. The Reality Research Center will employ the artist for a month. In addition, the artist will get at least €1500 to cover the production expenses as well as a rehearsal space at the Eskus Performance Center in Suvilahti, Helsinki, from June 24 till July 21, 2019. The program will also pay the artist’s travel expenses and accommodation in Kuopio for two weeks. ANTI Festival will provide the artist with a venue that is suitable for the production and will take care of publicity and marketing in collaboration with the Reality Research Center. In addition, the organizing parties, the Reality Research Center and the ANTI Festival, will assist the artist in the form of mentoring and production management during the rehearsals and performances.

HOW TO APPLY?

The application period for the 2019 residency is Nov 26–Dec 31, 2018. Send the application by email within the application period to info@todellisuus.fi with the subject heading “Application to the Residency Program for Impossible Performances”. Late applications will not be considered.

The application must include:

  • Your contact information: name, email address, phone number and mailing address
  • Your résumé
  • A description of the impossible performance you want to create during the residency
  • Answers to the following questions: 1) Why do you think the performance is impossible or unprecedented? 2) Why should the performance be produced even though it’s impossible?
  • Production budget, i.e., an estimate of the amount of money you would need and a plan on how you would spend the money.

Even though the production will be part of the ANTI Festival, it doesn’t need to be site-specific.

HOW WILL THE ARTIST BE SELECTED?

Janne Saarakkala, the artistic director of the Reality Research Center, will review the applications and select the first artist to create an impossible performance in 2019. He will make the decision by the end of January 2019 and inform all the applicants about the decision on Feb 4, 2019.

Further information: Annu Kemppainen, Managing Director, +358 400 641 989, annu@todellisuus.fi

OBS. ANSWERING SERVICE AVAILABLE UNTIL THE 21st OF DECEMBER AND ON FRIDAY THE 28TH OF DECEMBER BETWEEN 10 AND 12 AM.

Reality Research Center, founded in 2001 and based in Helsinki Finland, is a collective of artists engaged in performative adventures. Our shared aspiration is to observe, question, and renew reality by creating performances. Many of them have been deemed “impossible” at first, but later these forms of live art have become mainstream. www.todellisuus.fi

ANTI Festival collaborates with innovative artists in projects that investigate and broaden the urban space. The festival has been organized in Kuopio annually since 2002. Artists who come from all over the world perform their pieces in homes and public spaces of the city – stores, market places, businesses, forests and lakes. Spectators and different communities can become part of the art pieces in the midst of their everyday life as they participate in and experience the events. www.antifestival.com

Eskus Performance Center is a collaboration platform and meeting place for performing artists. Founded in 2009 in the form of registered association of five Helsinki-based performing arts groups, Eskus has grown into a national cultural community with eleven performing arts groups and more than two hundred artists. www.eskus.fi