Talking in the Rain: An Entertaining Show About the Weather

Maria Oiva, Kristina Junttila ja työryhmä

Kuvassa on istuvien ihmisten jalkoja. Osassa jaloista on siniset muovisuojukset, osa on paljaana. Lattialla on musta muovi.

Talking in the Rain: An Entertaining Show About the Weather on projekti ja esitys säästä ja ilmastosta. Esityksen koollekutsujat ja taiteelliset vastaavat ovat Maria Oiva (TTK) ja Kristina Junttila (Ferske Scener). Esitykset toteutetaan syksyllä 2020 Liikkeellä Marraskuussa -festivaalilla.

Meillä kaikilla on väistämätön, jokapäiväinen suhde säähän. Samaan aikaan valikoimme hyvinkin tietoisesti, miten suhtaudumme ilmastoon. Talking in the Rain: An Entertaining Show About the Weather lähestyy säähän ja ilmastoon liittyviä kysymyksiä kehollisuuden kautta. Teos on esityksellinen talk show, jonka aikana yleisö altistetaan säälle niin mentaalisesti kuin fyysisesti. 

Keskustelun ja ajattelemisen lisäksi tavoitteena on ymmärtää kehollisesti, mitä tapahtuu, kun puhumme säästä ja ilmastonmuutoksesta. Kun mieli ja keho sekä taide ja tutkimus yhdistetään, tulee keskiöön kokemus säästä. 

Kuinka sää kehollistuu, kuinka kehollistaa statistiikkaa?

Talking in the Rain: An Entertaining Show About the Weather on kolmen toimijan yhteistyöprojekti. Kumppanit ovat Todellisuuden tutkimuskeskus (FI), Ferske Scener (NO) ja Vestlandsforskning / Western Norway Research Institute (NO).

Työryhmä

 • Maria Oiva (Todellisuuden tutkimuskeskus, projektin taiteellinen johtaja) 
 • Kristina Junttila (Ferske Scener, projektin taiteellinen johtaja) 
 • Kristin Eriksen Bjørn (Ferske Scener) 
 • Bernt Bjørn (Ferske Scener) 
 • Jussi Salminen (Todellisuuden tutkimuskeskus) 
 • Ingvill Fossheim (vierailija) 
 • Topi Kohonen (vierailija) 
 • Ragnhild Freng Dale (Vestlandsforskning)

Talking in the Rain: An Entertaining Show About the Weather is a project and performance about weather and climate. The conveners and artistic leaders of the project are Maria Oiva (Reality Research Center) and Kristina Junttila (Ferske Scener). The performances will take place at the Moving in November Festival in Helsinki, Finland, in fall 2020. 

We all have an inescapable, mundane relationship with the weather. In contrast, we tend to consciously choose how to relate to climate and climate change. Talking in the Rain: An Entertaining Show About the Weather approaches questions relating to the weather and climate through embodiment. The performance is created in the form of a talk show, during which the audience is exposed to the weather mentally and physically. 

In addition to processing the topic through dialogue and thinking, we want to understand what happens in our bodies when we talk about the weather and climate change. By combining the mind and the body with art and research, the artists will focus our attention to the experience of the weather. 

How Does the Weather Affect the Body? How to Embody Statistics? 

Talking in the Rain: An Entertaining Show About the Weather is a joint project of three partners: Reality Research Center (Finland), Ferske Scener (Norway) and Western Norway Research Institute (Norway).

Artistic team

 • Maria Oiva (Reality Research Center, Co-Artistic Leader of the project) 
 • Kristina Junttila (Ferske Scener, Co-Artistic Leader of the project) 
 • Kristin Eriksen Bjørn (Ferske Scener) 
 • Bernt Bjørn (Ferske Scener) 
 • Jussi Salminen (Reality Research Center) 
 • Ingvill Fossheim (visiting artist) 
 • Topi Kohonen (visiting artist) 
 • Ragnhild Freng Dale (Western Norwegian Research Institute)