QUEER DANCE GROUP NUORET

ENG BELOW

Queer Dance Group Nuoret on tanssiryhmä 15 vuotta täyttäneille sukupuolivähemmistöön kuuluville nuorille. Ryhmän tavoitteena on tarjota nuorille vertaistukea ja turvallisempi tila, jossa tutkia sekä syventää omaa liikettä ja kehotietoisuutta yhdessä .

Aika: Torstai 2.3. – 25.5.2023

(Ei kertoja 6.4., 18.5.)

Klo 17:30-19:00

Paikka: Suvilahti, Kaasutehtaankatu 1/33, Puhdistamo, Eskus, SALI 2

Kevätkauden hinta: 80€

Kieli: suomi ja englanti

Ilmoittautuminen & lisätiedot: eevi@todellisuus.fi

SAAVUTETTAVUUSTIEDOT TÄÄLLÄ

Henkilökohtaiset avustajat pääsevät toimintaan mukaan ilmaiseksi.  Kerro avustajan osallistumisesta ilmoittautumisen yhteydessä.

Kevätkaudelle on tarjolla kaksi vapaapaikkaa ja kaksi 50% alennuspaikkaa. Emme tarvitse perusteluita paikan hakemiselle, ilmaise sähköpostilla (eevi@todellisuus.fi) kiinnostuksesi paikkaa kohtaan. Arvomme paikat ennen ryhmien alkua.

Nuorten ryhmä kokoontuu kerran viikossa ja sitä ohjaavat Jan Loukas ja Pie Kär. Ohjaajat haluavat kehittää ryhmää yhdessä osallistujien kanssa vastaamaan ryhmän tarpeita. Aiempaa tanssikokemusta ei tarvita. Ryhmä on tarkoitettu 15-24-vuotiaille sukupuolivähemmistöön kuuluville nuorille.

Ryhmän periaatteisiin kuuluvat luottamuksellisuus, itsemäärittely- ja itsemäärittelemättömyysoikeus sekä kunnioittaminen. 

Queer Dance Group ei hyväksy minkäänlaista diskriminaatiota, esim. rasismia, ikäsyrjintää, seksismiä, heteroseksismiä, transfobiaa, ableismia, luokkasyrjintää tai kehokommentointia. Tiedämme ettei ole olemassa täysin turvallista tilaa, teemme parhaamme luodaksemme mahdollisimman myötätuntoisen tilan oppimiselle. Ohjaajat ovat luoneet turvallisemman tilan periaatteet juuri tätä ryhmää varten. Ne jaetaan osallistujille ennen tanssiryhmän aloitusta ja käydään yhdessä läpi ensimmäisellä kerralla.

Nuorten tanssiryhmä on suunnattu nimenomaan sukupuolivähemmistöön kuuluville nuorille laajemman queer-rajauksen sijaan, koska tanssiharrastus on erityisen vaikeasti saavutettava muille, kuin cis-sukupuolisille nuorille. Esimerkkejä asioista, jotka luovat haasteita kohdeyleisömme nuorille osallistua tanssinopetukseen, ovat tyttöjen ja poikien pukuhuoneet, puutteellinen sukupuolen moninaisuuden osaaminen tanssiopetuksen alalla sekä useat dysforiaa vahvistavat tekijät, kuten harjoitteleminen peilien avulla.

Queer Dance Group on saanut kurssitukea Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry:ltä. Tuki mahdollistaa ryhmien vapaa- ja alennuspaikat.

KUVITUSKUVAT: Alkuperäiset Tomi Paasonen, editoinut Eevi Tolvanen

IN ENGLISH

Queer Dance Group Nuoret offers dance lessons for young people belonging to the gender minority. The group’s goal is to offer young people peer support and a safer space in which to explore and deepen their own movement and body awareness together.

Time: Thursdays 2.3. – 25.5.2023

(no sessions on 6.4. and 18.5.)

From 17:30 to 19:00

Location: Suvilahti, Kaasutehtaankatu 1/33, Puhdistamo, Eskus, STUDIO 2

Spring fee: 80€

Language: finnish and english

Sing up & more info: eevi@todellisuus.fi

ACCESSIBILITY INFO HERE

Personal assistants can join the group for free. Tell us about the assistant’s participation when registering.

There are two free spots and two 50% discount spots available for the spring season. We do not need reasons for applying for these spots, express your interest by e-mail (eevi@todellisuus.fi). We will draw the spots before the groups start.

The group meets once a week and is facilitated by Jan Loukas(they/them) and Pie Kär (they/them). They want to develop the group together with the participants. No previous dance experience is required. The group is intended for youngsters and young adults.

The group’s principles include confidentiality, the right to self-determination and non-self-determination, and respect.

Queer Dance Group doesn’t tolerate any sort of discrimination, like racism, ageism, sexism, heterosexism, transphobia, ableism, class discrimination or comments on people’s bodies. We know there is no such place as a safe space, together we try to create a compassionate space to learn in. The facilitators have made specific safer space principles for this group. They are given to the participants before the start of the dance group and will be gone through together in the first session.

Kuva: Eevi Tolvanen

The youth dance group is aimed specifically to gender minorities instead of a wider queer delineation, because dance is particularly difficult to achieve for other than cis-gendered young people. Examples of things that create challenges for young people in our target group to participate in dance lessons are gendered dressing rooms, insufficient knowledge of gender diversity in the field of dance education, and several factors that strengthen dysphoria, such as practicing with mirrors.

Queer Dance Group has received a course grant from the KSL ry- association. The grant enables groups free and discounted places.