QUEER DANCE GROUP NUORET

ENG BELOW

Queer Dance Group Nuoret on tanssiryhmä 15 vuotta täyttäneille sukupuolivähemmistöön kuuluville nuorille. Ryhmän tavoitteena on tarjota nuorille vertaistukea ja turvallisempi tila, jossa tutkia sekä syventää omaa liikettä ja kehotietoisuutta yhdessä .

Tunneille voivat osallistua kaikkiin sukupuolivähemmistöihin kuuluvat nuoret, kuten esimerkiksi transmaskuliinit, transfeminiinit, muunsukupuoliset ja intersukupuoliset, sekä sukupuoli-identiteettiään pohtivat nuoret.

Pohditko onko ryhmä sopiva sinulle? Voit lukea lisää sukupuolen moninaisuudesta täältä tai voit ottaa meihin yhteyttä ja kysyä meiltä. Kysymyksesi on meille tärkeä.

Aika: Torstai 2.3. – 25.5.2023

(Ei kertoja 6.4., 18.5.)

Klo 17:30-19:00

Paikka: Suvilahti, Kaasutehtaankatu 1/33, Puhdistamo, Eskus, SALI 2

Kevätkauden hinta: 80€

Kieli: suomi ja englanti

Ilmoittautuminen & lisätiedot: eevi@todellisuus.fi

SAAVUTETTAVUUSTIEDOT TÄÄLLÄ

Henkilökohtaiset avustajat pääsevät toimintaan mukaan ilmaiseksi.  Kerro avustajan osallistumisesta ilmoittautumisen yhteydessä.

Kevätkaudelle on tarjolla kaksi vapaapaikkaa ja kaksi 50% alennuspaikkaa. Emme tarvitse perusteluita paikan hakemiselle, ilmaise sähköpostilla (eevi@todellisuus.fi) kiinnostuksesi paikkaa kohtaan. Arvomme paikat ennen ryhmien alkua.

Nuorten ryhmä kokoontuu kerran viikossa ja sitä ohjaavat Jan Loukas (they/them, hän) ja Pie Kär (they/them, hän). Ohjaajat kehittävät ryhmää yhdessä osallistujien kanssa vastaamaan ryhmän tarpeita. Aiempaa tanssikokemusta ei tarvita. Ryhmä on tarkoitettu 15-24-vuotiaille sukupuolivähemmistöön kuuluville nuorille.


Ryhmä on pääosin suomenkielinen. Suomea vähän puhuvat tai kokonaan puhumattomat voivat myös osallistua tunneille. Ohjaajat puhuvat suomen lisäksi tarvittaessa englantia. Ilmoitathan englanninkielisen ohjauksen tarpeesta kevätkaudelle ilmoittautumisen yhteydessä.

Ryhmän periaatteisiin kuuluvat luottamuksellisuus, itsemäärittely- ja itsemäärittelemättömyysoikeus sekä kunnioittaminen. 

Queer Dance Group ei hyväksy minkäänlaista diskriminaatiota, esim. rasismia, ikäsyrjintää, seksismiä, heteroseksismiä, transfobiaa, ableismia, luokkasyrjintää tai kehokommentointia. Tiedämme ettei ole olemassa täysin turvallista tilaa, teemme parhaamme luodaksemme mahdollisimman myötätuntoisen tilan oppimiselle. Ohjaajat ovat luoneet turvallisemman tilan periaatteet juuri tätä ryhmää varten. Ne jaetaan osallistujille ennen tanssiryhmän aloitusta ja käydään yhdessä läpi ensimmäisellä kerralla.

Nuorten tanssiryhmä on suunnattu nimenomaan sukupuolivähemmistöön kuuluville nuorille laajemman queer-rajauksen sijaan, koska tanssiharrastus on erityisen vaikeasti saavutettava muille, kuin cis-sukupuolisille nuorille. Esimerkkejä asioista, jotka luovat haasteita kohdeyleisömme nuorille osallistua tanssinopetukseen, ovat tyttöjen ja poikien pukuhuoneet, puutteellinen sukupuolen moninaisuuden osaaminen tanssiopetuksen alalla sekä useat dysforiaa vahvistavat tekijät, kuten harjoitteleminen peilien avulla.

Lisää tietoa ryhmän toiminnasta:

Tavoitteenamme on tarjota tunteja ilmaiseksi: emme ole vielä saavuttaneet tätä tavoitetta. Alle 18-vuotiaat osallistujat voivat hakea kausimaksukuluihin Pelastakaa Lapset -järjestön harrastustukea, jota myöntävät järjestön paikallisyhdistykset.
Lisää tietoa harrastustuesta ja hakuohjeet löydät täältä.

Queer Dance Group on saanut kurssitukea Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry:ltä. Tuki mahdollistaa ryhmien vapaa- ja alennuspaikat.

KUVITUSKUVAT: Alkuperäiset Tomi Paasonen, editoinut Eevi Tolvanen

IN ENGLISH

Queer Dance Group Nuoret offers dance lessons for young people belonging to the gender minority. The group’s goal is to offer young people peer support and a safer space in which to explore and deepen their own movement and body awareness together.

The classes are open to young people from all gender minorities, such as transmasculine, transfeminine, non-binary and intersex young people, as well as those who are unsure about their gender identity.

Are you wondering if this group is for you? You can contact us and ask us anything. Your question is important to us. You can also contact people working at the Gender Diversity & Intersex Centre of Expertise for more information about different gender-identities.

Time: Thursdays 2.3. – 25.5.2023

(no sessions on 6.4. and 18.5.)

From 17:30 to 19:00

Location: Suvilahti, Kaasutehtaankatu 1/33, Puhdistamo, Eskus, STUDIO 2

Spring fee: 80€

Language: finnish and english

Sing up & more info: eevi@todellisuus.fi

ACCESSIBILITY INFO HERE

Personal assistants can join the group for free. Tell us about the assistant’s participation when registering.

There are two free spots and two 50% discount spots available for the spring season. We do not need reasons for applying for these spots, express your interest by e-mail (eevi@todellisuus.fi). We will draw the spots before the groups start.

The youth group meets once a week and is hosted by Jan Loukas (they/them) and Pie Kär (they/them). Together with the participants, the hosts develop the group’s activities to meet the group’s needs. No previous dance experience needed. The group is for young gender queer people aged 15-24.

The group’s main language is Finnish. Those who speak little or no Finnish can also take part in the classes. The instructors speak English when needed. If you need English-language hosting, please let us know when registering for the spring season.

The group’s principles include confidentiality, the right to self-determination and non-self-determination, and respect.

Queer Dance Group doesn’t tolerate any sort of discrimination, like racism, ageism, sexism, heterosexism, transphobia, ableism, class discrimination or comments on people’s bodies. We know there is no such place as a safe space, together we try to create a compassionate space to learn in. The facilitators have made specific safer space principles for this group. They are given to the participants before the start of the dance group and will be gone through together in the first session.

Kuva: Eevi Tolvanen

The youth dance group is aimed specifically to gender minorities instead of a wider queer delineation, because dance is particularly difficult to achieve for other than cis-gendered young people. Examples of things that create challenges for young people in our target group to participate in dance lessons are gendered dressing rooms, insufficient knowledge of gender diversity in the field of dance education, and several factors that strengthen dysphoria, such as practicing with mirrors.

More about the group’s activities:

Our aim is to offer classes for free: we have not yet reached this goal. Participants under the age of 18 can apply for a hobby aid by Save the Children (Pelastakaa lapset) to cover the cost of the season fees. Here is more information on the hobby aid and here are instructions on how to apply (latter text in Finnish).

Queer Dance Group has received a course grant from the KSL ry- association. The grant enables groups free and discounted places.