QUEER DANCE GROUP AIKUISET

ENG BELOW

Todellisuuden tutkimuskeskuksen Queer Dance Group on tanssiryhmä queer-ihmisille, jossa tarjotaan turvallisempaa tilaa tutkia omaa ruumiillisuutta ja liikettä tanssin keinoin.

Aika: Torstai 12.1. – 25.5.2023

(Ei kertoja 23.2., 6.4., 18.5.)

Paikka: Suvilahti, Kaasutehtaankatu 1/33, Puhdistamo, Eskuksen, SALI 1

RYHMÄ 1 klo 17:30 – 19:00

RYHMÄ 2 klo 19:15 – 20:45

Kevätkauden hinta: 140€

Kieli: suomi ja englanti

Ilmoittautuminen & lisätiedot: eevi@todellisuus.fi

SAAVUTETTAVUUSTIEDOT TÄÄLLÄ

Henkilökohtaiset avustajat pääsevät toimintaan mukaan ilmaiseksi.  Kerro avustajan osallistumisesta ilmoittautumisen yhteydessä.

Kevätkaudelle on tarjolla kaksi vapaapaikkaa ja neljä 50% alennuspaikkaa. Emme tarvitse perusteluita paikan hakemiselle, ilmaise sähköpostilla (eevi@todellisuus.fi) kiinnostuksesi paikkaa kohtaan. Arvomme paikat ennen ryhmien alkua.

Ryhmässä keskitytään liikkumiseen nykytanssin ja improvisaation maailmoissa – keskiössä omaan kehoon ja sen tuottamaan liikkeeseen tutustuminen. Ryhmässä voi kokea yhteisiä tanssillisia hetkiä, liikkeen tutkimista ja keskustelua jakamalla siitä nousevia ajatuksia.

Ryhmä kokoontuu kerran viikossa ja sitä ohjaa Eevi Tolvanen ja Jan Loukas. He haluavat kehittää ryhmää yhdessä osallistujien kanssa.

Aiempaa tanssikokemusta ei tarvita. Ryhmä on tarkoitettu aikuisille. Ryhmään ovat tervetulleita kaikki, jotka kokevat itsensä osaksi queer-yhteisöä. Ryhmän periaatteisiin kuuluvat luottamuksellisuus, itsemäärittely- ja itsemäärittelemättömyysoikeus sekä kunnioittaminen. 

Queer Dance Group ei hyväksy minkäänlaista diskriminaatiota, esim. rasismia, ikäsyrjintää, seksismiä, heteroseksismiä, transfobiaa, ableismia, luokkasyrjintää tai kehokommentointia. Tiedämme ettei ole olemassa täysin turvallista tilaa, teemme parhaamme luodaksemme mahdollisimman myötätuntoisen tilan oppimiselle. Ohjaajat ovat luoneet turvallisemman tilan periaatteet juuri tätä ryhmää varten. Ne jaetaan osallistujille ennen tanssiryhmän aloitusta ja käydään yhdessä läpi ensimmäisellä kerralla.

Queer Dance Group on saanut kurssitukea Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry:ltä. Tuki mahdollistaa ryhmien vapaa- ja alennuspaikat.

KUVITUSKUVAT: Alkuperäiset Tomi Paasonen, editoinut Eevi Tolvanen

IN ENGLISH

Reality Research Center’s Queer Dance Company is a dance group for queer people of all identities and experiences, offering a safer space to explore your unique physicality and movement through dance.

Time: Thursdays 12.1. – 25.5.2023

(no sessions on 23.2., 6.4., 18.5.)

Location: Suvilahti, Kaasutehtaankatu 1/33, Puhdistamo, Eskuksen, SALI 1

GROUP 1 from 17:30 to 19:00

GROUP 2 from 19:15 to 20:45

Spring fee: 140€

Language: Finnish and English

Sing up & more info: eevi@todellisuus.fi

ACCESSIBILITY INFO HERE

Personal assistants can join the group for free. Tell us about the assistant’s participation when registering.

There are two free spots and four 50% discount spots available for the spring season. We do not need reasons for applying for these spots, express your interest by e-mail (eevi@todellisuus.fi). We will draw the spots before the groups start.

The group focuses on movement in the magical worlds of contemporary dance and improvisation – the focus is getting to know your own body and the movement it produces. Queer Dance Company may offer joyful dance moments, experimenting movement alone/together and discussion by sharing thoughts that arise from that.

The group meets once a week and is facilitated by Eevi Tolvanen(she/her) and Jan Loukas(they/them). They want to develop the group together with the participants. No previous dance experience is required. The group is intended for adults.

Everyone who feels part of the queer community is welcome to join the group. The group’s principles include confidentiality, the right to self-determination and non-self-determination, and respect.

Queer Dance Group doesn’t tolerate any sort of discrimination, like racism, ageism, sexism, heterosexism, transphobia, ableism, class discrimination or comments on people’s bodies. We know there is no such place as a safe space, together we try to create a compassionate space to learn in. The facilitators have made specific safer space principles for this group. They are given to the participants before the start of the dance group and will be gone through together in the first session.

Queer Dance Group has received a course grant from the KSL ry- association. The grant enables groups free and discounted places.