Esityskioski

FI

Kesällä Helsingin kaduille ilmestyy kioskeja, joista nautiskelija voi ostaa jäätelöä, tai turisti kaupunkikävelyn. Tänä vuonna voit tilata luukulta myös jotain seikkailijoille sopivaa. Todellisuuden tutkimuskeskuksen Esityskioskin menussa on yli kymmenen esitystä, jotka voit ostaa mukaasi heti. 

Esitykset vaihtelevat pienistä retkistä improvisoituihin kokonaisuuksiin, jotka rakennetaan yhdessä katsojan kanssa tai hänen toiveidensa pohjalta. Valikoimassa on myös mukaan ostettavia esityksiä, jotka katsoja voi kokea omassa rauhassaan. Teemoja ovat muun muassa työ, utopiat ja kaupunki. Kutsumme sinut mukaan ihmettelemään, leikkimään ja katsomaan ympäröivää uudella tavalla. 

Esityskioski on osa Todellisuuden tutkimuskeskuksen (TTK) 20-vuotisjuhlavuoden pääohjelmistoa. Kioski on kollektiiville tyypillinen, kokeileva ja rohkea esitysmuoto. Menun esitykset esittelevät TTK:n 20-vuotista historiaa. Osa on ajattomien esitysten uudelleenversiointeja, osa pitkäkestoisen taiteellisen tutkimuksen uusia hedelmiä. Esityskioskin esitykset ovat TTK:n periaatteiden mukaisesti kokemuksellisia, osallistavia, moniaistisia ja esityksen käsitettä ravistelevia. Ne saavat nauramaan ja vakavoitumaan, pysähtymään ja ottamaan uuden suunnan: tutkimaan sitä, mitä todellisuus on ja millainen haluaisimme sen olevan.

Työryhmä

 • Talvikki Eerola 
 • Julius Elo 
 • Titta Halinen 
 • Katriina Kettunen 
 • Tuomas Laitinen 
 • Minja Mertanen 
 • Janne Saarakkala 
 • Jussi Salminen 
 • Maria Santavuori 
 • Tuire Tuomisto 
 • Jonna Wikström
 • Paula Koivunen (visualisti)
 • Tuotanto: Anna Suoninen ja Iiris Tuisku, Todellisuuden tutkimuskeskus

Esitykset

 • Aika: 20.–28.8.2021 
 • Aukioloajat:
  20.8. klo 15–20
  21.8.–27.8. klo 14–20
  28.8. klo 21–05.
 • Paikka: Kauppatori (Havis Amandan vieressä) 
 • Kesto: Esitysten kesto vaihtelee 15-60 min välillä. Tarkemmat tiedot kioskilla menussa. 
 • Liput: Esityskioskin liput myydään pääasiassa paikan päällä kioskilla. Muutamia esityksiä tulee ennakkomyyntiin TTK:n nettikaupaan elokuun alussa.
 • Hinta: Esitysten hinnat vaihtelevat. Tarkemmat tiedot Esityskioskilla menussa. 
 • Esitykset soveltuvat yksittäisille kokijoille ja pienille ryhmille. 

Tukijat

 • SKR, Suomen Kulttuurirahasto 
 • Taike, Taiteen edistämiskeskus 
 • Helsingin kaupunki

Yhteistyössä

Esityskioski on mukana Helsinki biennaalin Inspired -ohjelmistossa. Yksi Esityskioskin menun esityksistä on saanut inspiraationsa biennaalin sisällöistä. Helsinki Biennaali on kahden vuoden välein toistuva kansainvälinen kuvataidetapahtuma, joka tuo korkeatasoisen nykytaiteen merelliseen Helsinkiin. Ensimmäinen biennaali järjestetään ainutlaatuisessa merellisessä ympäristössä, Vallisaaressa 12.6.–26.9.2021.


Kuvat medialle täältä.

EN

In the summertime there’s kiosks serving ice cream to city dwellers and sightseeing tours to tourists in every street corner in Helsinki. This year you can also find one kiosk where you can buy something suitable for an adventurer. Performance Wagon has a menu of over ten performances that you can buy and enjoy instantly.

The performances vary from small trips to improvised shows that are built with the audience or are based on their wishes. The selection also has some performances without a performer. These you can order as take away and enjoy in your own time. The performances explore work, utopias and the city amongst other themes. We invite you to wonder, play and take a look at your surroundings from a new perspective. 

Performance Wagon is part of the main program of Reality Research Center (RRC) on its 20th anniversary in 2021. The wagon is a surprising and adventurous form for a performance and, in this way, typical for the collective. The performances of the wagon menu offer a glimpse to the 20-year long history of RRC. Some of them are new versions of timeless performances and some of them are new fruits of the research done by the artists. Adhere to the philosophy of RRC, they are experiential, participatory, multisensory and indifferent to the traditional meaning of performance. They’re made to make you laugh and get serious, to stop and to take a new direction: to research what reality is, and what should it be like.

Artistic team

 • Talvikki Eerola 
 • Julius Elo 
 • Titta Halinen 
 • Katriina Kettunen 
 • Tuomas Laitinen 
 • Minja Mertanen 
 • Janne Saarakkala 
 • Jussi Salminen 
 • Maria Santavuori 
 • Tuire Tuomisto 
 • Jonna Wikström
 • Paula Koivunen (visualist)
 • Production: Anna Suoninen and Iiris Tuisku, Reality Research Center

Performances

 • Time: 20.–28.8.2021 
 • Opening hours:
  20.8. from 3pm to 8pm
  21.8.–27.8. from 2pm to 8pm
  28.8. from 9pm to 5am.
 • Place: Helsinki Market Square (next to Havis Amanda)
 • Duration: Duration of individual performances 15-60 min. 
 • Tickets: Tickets to the Performance Wagon are mainly sold at the wagon. Some perfomances will be sold in advance at the RRC’s online store.
 • Price: Prices of the performances vary. More information from the menu at the stall.
 • The performances are best experienced by yourself, with a friend or with a small group.

Supported by

 • The Finnish Cultural Foundation (SKR)
 • The Arts Promotion Centre Finland (Taike) 
 • City of Helsinki

In cooperation with

Performance Wagon is part of Helsinki Biennial Inspired -programme. One of the performances on the Performance Wagon menu is inspired by the contents of the biennial. Helsinki Biennial is an international art event that will bring outstanding contemporary art to maritime Helsinki. The first Helsinki Biennial will be held in the unique surroundings of Vallisaari Island 12.6.–26.9.2021.


Images for media from here.