Voyeur

Matilda Aaltonen – Joel Teixeira Neves

”Minä katson sinua katsomassa minua katsomassa sinua katsomassa…”

Matilda Aaltosen ja Joel Teixeira Nevesin teoksessa Voyeur tilan halkaisee suuri ikkuna, jonka eri puolille esiintyjät ja yleisö asettuvat. Täysin sanattomassa esityksessä esiintyjä neuvottelee saadakseen luvan katsoa, ja viettelee katsojan maailmaansa. Mutta kuka katsoo ja ketä?

”Mihin sinun katseesi loppuu ja mistä minun katseeni alkaa? Katse ei ole kummankaan, se on suhde johon osallistutaan.”

Voyeur on teos, joka käsittelee katsomisen tapahtumaa ruumiillisen kommunikaation avulla. Se tekee näkyväksi niin katseeseen liittyvän vallan kuin sen rakkaudellisen potentiaalin. Voyeur on tila, jossa yleisön on mahdollista turvallisesti tutkia katseeseen ja nähdyksi tulemisen liittyviä tunteita ja kokemusta: miltä ja missä nähdyksi tuleminen tuntuu, miten katseemme kohtaavat, milloin käännän katseeni pois, mitä on kommunikaatio ilman sanoja?

Työryhmän vetäjinä toimivat ohjaaja-koregrafipari Matilda Aaltonen ja Joel Teixeira Neves. Aaltosen ja Nevesin taiteellinen tutkimus Voyeurin parissa on alkanut jo vuonna 2017 Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa. Syksyllä 2019 teos toteutettiin yhteistyössä Riveria – Outokummun tanssin koulutuksen kanssa. Vuonna 2020 Voyeur on osa Todellisuuden tutkimuskeskuksen pääohjelmistoa, jonka teemana on kehollisuus.

 • Koreografia, konsepti, ohjaus: Matilda Aaltonen & Joel Teixeira Neves
 • Valosuunnittelu: Mia Jalerva
 • Äänisuunnittelu: Mitja Nylund
 • Pukusuunnittelu: Justus Kantakoski
 • Esiintyjät: Matilda Aaltonen, Taru Aho, Wilhelm Blomberg, Kira Heinonen, Susanna Kinnunen, Viki Kontopoulou, Vilma Lehtovaara, Janna Loukas, Teo Mattila, Marlon Moilanen, Maija Mustonen, Paula Nousiainen ja Ronja Syvälahti
 • Tuotanto: Todellisuuden tutkimuskeskus / Titta Halinen

Pituus: 75 min

Esityspäivät:

 • Sivuaskel-festivaali (Zodiak, Tallberginkatu 1 A/154, 00180 Helsinki) 7.2. ja 8.2. Kumpanakin päivänä klo 18:00 ja klo 20:00
 • Teatteritalo Universum (Perämiehenkatu 13, 00150 Helsinki) 13./15./16./19./20./22.2. Kaikki esitykset klo 19:00, paitsi su 16.2. klo 15:00

“I am looking at you looking at me looking at you looking at…”

In this wordless performance the performers negotiate a permission to watch, seducing the viewer into another world. But who is looking at whom?

“Where does your gaze end at and mine begin? A gaze belongs to no one but is an act to take part at.”

Voyeur explores the dynamics of the gaze through bodily communication. It makes the power of the gaze visible, revealing its potential for love. Voyeur is a space where the audience can safely explore emotions and experiences of looking and being seen. What does it feel like to be seen? Where can you feel it? How do our eyes meet? When do I turn my eyes away? What is communication without words?

The working group is led by director-choreographers Matilda Aaltonen and Joel Teixeira Neves. Aaltonen’s and Neves’ artistic research related to Voyeur started already in 2017 in the Theatre Academy of the University of the Arts Helsinki. In 2019, Voyeur was staged in collaboration with the Riveria Vocational Institute in Outokumpu, Finland. In 2020, Voyeur will be one of the headline productions of Reality Research Center’s sea – sonal program that focuses on the body and the notion of embodiment.

 • Concept , choreography, direction: Matilda Aaltonen & Joel Teixeira Neves
 • Lighting design: Mia Jalerva
 • Sound design: Mitja Nylund
 • Costume design: Justus Kantakoski
 • On stage: Matilda Aaltonen, Taru Aho, Wilhelm Blomberg, Kira Heinonen, Susanna Kinnunen, Viki Kontopoulou, Vilma Lehtovaara, Janna Loukas, Teo Mattila, Marlon Moilanen, Maija Mustonen, Paula Nousiainen ja Ronja Syvälahti
 • Production: Reality Reserch Centre / Titta Halinen

Duration: 75min

Performance dates:

 • Sidestep-festival (Zodiak, Tallberginkatu 1 A/154, 00180 Helsinki) 7.2. ja 8.2. Both days at 6 pm and 8 pm
 •  Teatteritalo Universum (Perämiehenkatu 13, 00150 Helsinki) 13./15./16./19./20./22.2. All days at 7 pm, except on Sun 16th at 3pm.

Zodiakin tunnus
Sidestep-tunnus

Universumin tunnus

Ice Hole #9

Icehole Issue 9
Issue #9 of the online magazine ICE HOLE – The Live Art Journal is out now!

The issue offers art in an eggshell: theory and practice curled into a smooth, compact package, encompassing all that new life needs. It is composed of 14 one-minute artifacts, and can thus be received in a quarter of an hour. Who has more than that these days?
7 artists propose art theory in one minute: Karolina Kucia (PL/FIN), Maria Matinmikko (FIN), Elina Minn (FIN), Stephanie Misa (PH/AT), Kim Modig (FIN) Jaakko Pallasvuo (FIN) and Pärttyli Rinne (FIN).

7 artists perform a one-minute video piece with an egg: Kaisa Illukka (FIN), Kurt Johannessen (NOR), Parsa Kamenkosh (FIN), Leena Kela (FIN), Aapo Korkeaoja (FIN), Loren Kronemeyer (AU) and Harriet Rabe (GER).

Issue #9 is minutely edited by Nora Rinne, Pilvi Porkola and Tuomas Laitinen.

Plunge in: https://icehole.fi/

Verkkojulkaisu ICE HOLE – The Live Art Journal yhdeksäs julkaisu on julkaistu!

Julkaisu tarjoaa taiteen munankuoressa: teoria ja käytäntö on kiedottu sileään ja tiiviiseen pakettiin, joka sulkee sisäänsä kaikki uuden elämän ainekset. Se koostuu neljästätoista minuutin mittaisesta teo(kse)sta ja on siten vastaanotettavissa varttitunnissa. Kenellä olisikaan nykyään käytettävissään enempää?
Seitsemän taiteilijaa ehdottaa minuutin mittaista taideteoriaa: Karolina Kucia (PL/FIN), Maria Matinmikko (FIN), Elina Minn (FIN), Stephanie Misa (PH/AT), Kim Modig (FIN) Jaakko Pallasvuo (FIN) ja Pärttyli Rinne (FIN).

Seitsemän taiteilijaa esittää minuutin mittaisen videon munan kanssa: Kaisa Illukka (FIN), Kurt Johannessen (NOR), Parsa Kamenkosh (FIN), Leena Kela (FIN), Aapo Korkeaoja (FIN), Loren Kronemeyer (AU) ja Harriet Rabe (GER).

Numeron ovat saaneet aikaan Nora Rinne, Pilvi Porkola ja Tuomas Laitinen.

Sukella sisään: https://icehole.fi/

2020 · Mahdottoman esityksen residenssi

Taiteilija, unelmoitko mahdottomasta esityksestä?

Hae mahdottoman esityksen residenssiin!

Mikä?

Mahdottoman esityksen residenssiohjelma on tarkoitettu uraansa aloittaville taiteilijoille tai muuten utooppisille tekijöille, jotka toimivat Suomessa, ja joilla on esitystaiteellisia, vielä toteutumattomia unelmia.

Ohjelma on osa Todellisuuden tutkimuskeskuksen pääohjelmistoa vuosina 2019–2021. Pääyhteistyökumppanina toimii ANTI-festivaali Kuopiossa. Todellisuuden tutkimuskeskus valitsee residenssitaiteilijan avoimen haun kautta ja kunakin vuonna residenssi tuottaa ANTI-festivaalin ohjelmistoon syyskuussa ”mahdottoman” esityksen, jollaista ei ole vielä ennen koettu. Residenssiohjelman ensimmäinen esitys oli Mimosa Norjan Dear Deer vuonna 2019.

MITÄ TARJOTAAN?

Vuonna 2020 residenssiin valitaan yksi taiteilija. Todellisuuden tutkimuskeskus maksaa taiteilijalle vähintään 2500 euroa esityksen tekemisestä. Sen lisäksi hän saa käyttöönsä vähintään 1700 euroa tuotantorahaa ja harjoitustilan Eskus – Esitystaiteen keskuksesta, Helsingin Suvilahdesta 22.6.–19.7.2019. Residenssitaiteilijalle korvataan matkakulut Kuopioon sekä majoituskulut siellä kahden viikon ajalta. ANTI-festivaali järjestää teokselle sen vaatiman esitystilan ja vastaa yhdessä Todellisuuden tutkimuskeskuksen kanssa teoksen tiedotuksesta ja markkinoinnista. Tämän lisäksi molemmat tuotantotahot, Todellisuuden tutkimuskeskus ja ANTI-festivaali, tarjoavat tekijälle mentorointiapua ja tuotannollisen tuen esityksen harjoitus- ja esitysvaiheessa.

MITEN HAKEA?

Hakuaika vuoden 2020 residenssiin on 21.11.–20.12.2019. Lähetä hakemus sähköpostilla hakuajan puitteissa osoitteeseen info@todellisuus.fi. Merkitse sähköpostin nimikenttään ”Hakemus mahdottoman esityksen residenssiin”. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Hakemuksen tulee sisältää:

 • Yhteystietosi: nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja postiosoite
 • Ansioluettelosi
 • Kuvaus mahdottomasta esityksestä, jonka haluat residenssissä toteuttaa
 • Vastaus kysymyksiin: 1) Mikä esityksen sisällössä ja/tai muodossa on mielestäsi mahdotonta tai ennenkokematonta? 2) Miksi esitys pitäisi silti toteuttaa? Huomioithan, että jos taloudelliset työskentelyolosuhteesi ovat sinusta mahdottomat ja haet residenssiohjelmaan niitä parantaaksesi, se ei vielä tee esityksesi sisällöstä tai muodosta mahdotonta.
 • Esityksen budjetti, eli arvio siitä miten paljon tuotantorahaa käyttäisit ja mihin.

Vaikka residenssiesitys esitetään ANTI-festivaalilla, sen ei tarvitse olla paikkasidonnainen.

MITEN RESIDENSSITAITEILIJA VALITAAN?

Todellisuuden tutkimuskeskuksen taiteellinen johtaja Janne Saarakkala valitsee vuoden 2020 mahdottoman esityksen toteuttajan hakemusten perusteella tammikuun aikana ja ilmoittaa valinnasta kaikille hakijoille 3.2.2020.

Lisätiedot: Titta Halinen, vt. toiminnanjohtaja, +358 400 641 989, info@todellisuus.fi

Todellisuuden tutkimuskeskus on vuonna 2001 perustettu Helsingistä käsin toimiva, esitystaiteellisten seikkailijoiden kollektiivi. Yhteinen pyrkimyksemme on havainnoida, kyseenalaistaa ja uudistaa todellisuutta tekemällä esityksiä. Monet Todellisuuden tutkimuskeskuksen esitysmuodot ovat ensin olleet ”mahdottomia” mutta myöhemmin niistä on tullut valtavirtaa. www.todellisuus.fi

ANTI-festivaali on vuodesta 2002 saakka työskennellyt innovatiivisten taiteilijoiden kanssa projekteissa, jotka tutkivat ja avartavat urbaania tilaa. Festivaali järjestetään vuosittain Kuopiossa. Ympäri maailmaa tulevien taiteilijoiden teokset ottavat haltuunsa kaupungin julkisia tiloja – koteja, kauppoja, toreja, yrityksiä, metsiä, järviä. Yleisö ja erilaiset yhteisöt pääsevät arjen keskellä osaksi teoksia – tekemään ja kokemaan niitä. AVOIN TEOSHAKU FESTIVAALIN OHJELMAAN 2020 AUKI 21.11.-19.12.2019: www.antifestival.com

Esitystaiteen keskus eli Eskus on vuonna 2009 perustettu esitystaiteen tekijöiden yhteistyöalusta ja kohtaamispaikka. Alun perin viiden jäsenryhmän helsinkiläinen yhdistys on kasvanut valtakunnalliseksi yhdeksäntoista jäsenryhmän ja yli kahden sadan taiteilijan kulttuurialan yhteisöksi. www.eskus.fi

Hey, Artist! Are you dreaming about an impossible performance?

SUBMIT AN APPLICATION TO THE RESIDENCY PROGRAM FOR IMPOSSIBLE PERFORMANCE!

WHAT?

The Residency Program for Impossible Performance invites applications from artists at the beginning of their career or people with an otherwise utopian agenda who work in performing arts in Finland and who have dreams that haven’t come true yet.

The program is part of the main programme of the Reality Research Center in 2019–2021. The main partner is the ANTI – Contemporary Art Festival in Kuopio, Finland. The Reality Research Center will select the artist for the residency through an open application process and each year the Artist in Residency will produce an “impossible”, unprecedented performance for the ANTI Festival in September. The program’s first impossible performance was Mimosa Norja’s Dear Deer in 2019.

WHAT’S ON OFFER?

In 2020, we will select one artist for the residency. Reality Research Center will pay the artist at least €2500 for the work on the performance. In addition, the artist will get at least €1700 to cover the production expenses as well as a rehearsal space at the Eskus Performance Center in Suvilahti, Helsinki, from June 22 till July 19, 2019. The program will also pay the artist’s travel expenses and accommodation in Kuopio for two weeks. ANTI Festival will provide the artist with a venue that is suitable for the production and will take care of publicity and marketing in collaboration with the Reality Research Center. In addition, the organizing parties, the Reality Research Center and the ANTI Festival, will assist the artist in the form of mentoring and production management during the rehearsals and performances.

HOW TO APPLY?

The application period for the 2020 residency is Nov 21 – Dec 20, 2019. Send the application by email within the application period to info@todellisuus.fi with the subject heading “Application to the Residency Program for Impossible Performances”. Late applications will not be considered.

The application must include:

 • Your contact information: name, email address, phone number and mailing address
 • Your résumé
 • A description of the impossible performance you want to create during the residency
 • Answers to the following questions: 1) Why do you think the performance is impossible or unprecedented? 2) Why should the performance be produced even though it’s impossible? Please bear in mind, if you find your working conditions unbearable financially and you apply to the program to improve them, it does not make your performance impossible alone.
 • Production budget, i.e., an estimate of the amount of money you would need and a plan on how you would spend the money.

Even though the production will be part of the ANTI Festival, it doesn’t need to be site-specific.

HOW WILL THE ARTIST BE SELECTED?

Janne Saarakkala, the artistic director of the Reality Research Center, will review the applications and select the artist to create an impossible performance in 2020. He will make the decision by the end of January 2020 and inform all the applicants about the decision on Feb 3, 2019.

Further information: Titta Halinen, Managing Director, +358 400 641 989, info@todellisuus.fi

Reality Research Center, founded in 2001 and based in Helsinki Finland, is a collective of artists engaged in performative adventures. Our shared aspiration is to observe, question, and renew reality by creating performances. Many of them have been deemed “impossible” at first, but later these forms of live art have become mainstream. www.todellisuus.fi

ANTI – Contemporary Art Festival collaborates with innovative artists in projects that investigate and broaden the urban space. The festival has been organized in Kuopio annually since 2002. Artists who come from all over the world perform their pieces in homes and public spaces of the city – stores, market places, businesses, forests and lakes. Spectators and different communities can become part of the art pieces in the midst of their everyday life as they participate in and experience the events. CALL FOR PROPOSALS TO THE FESTIVAL PROGRAM 2020 OPEN UNTIL Dec 19, 2019: www.antifestival.com

Eskus Performance Center is a collaboration platform and meeting place for performing artists. Founded in 2009 in the form of registered association of five Helsinki-based performing arts groups, Eskus has grown into a national cultural community with eleven performing arts groups and more than two hundred artists. www.eskus.fi