Lasten valta
2012–2014

Lasten valta

Lasten valta -hanke tutkii lasten kokemusta vallasta ja sitä, millaisen todellisuuden lapset rakentaisivat, jos valta annettaisiin heille. Hanke toteutetaan esityksellisinä työpajoina, ja se soveltuu kaikenikäisille lapsille ja nuorille; niin päiväkotiin, ala-asteelle kuin yläasteellekin.
Lasten valta on soveltavan taiteen perinteeseen asettuva taiteellis-pedagoginen konsepti, joka tutkii lasten kokemusta vallasta. Sen lähtökysymyksenä on, millaisen todellisuuden lapset rakentaisivat, jos valta annettaisiin heille. Lasten valta perustuu Todellisuuden tutkimuskeskuksessa kehitetyille kokeellisen esitystaiteen metodeille, joita muokataan lasten ja nuorten käyttöön todellisuudella kokeilemisen pedagogiikaksi.

Menetelmällisenä runkona Lasten vallassa ovat esityksellisiksi muodoiksi kutsutut dramaturgiset kehykset, joiden puitteissa sovelletaan erilaisia muunneltavia harjoitteita. Näistä perustyökaluista muodostuu prosessi, jossa (1) vallasta kysyminen johtaa (2) vallan tutkimiseen ja kokeilemiseen ja lopulta (3) vallan esittämiseen. Prosessin tuloksena syntyy mahdollisuus tunnistaa valta, ottaa se haltuun ja muunnella sitä. Lapselle muodostuu myönteinen kokemus vallasta niin oman sijoittumisen välineenä kuin yhteisessä turvallisessa maailmassa virtaavana ja kaikille kuuluvana voimana.

TYÖPAJA

Lasten valta -menetelmää toteutetaan kouluissa, päiväkodeissa tai vastaavissa ympäristöissä tehtävinä työpajoina. Lukuvuonna 2012-13 toteutettiin 11 työpajaa sekä yksi kesäleiri. Työpajoja järjestettiin päiväkodissa (Vironniemen päiväkoti), ala-asteella (Käpylän peruskoulu ja Snellmanin ala-aste), yläasteella (Tehtaanpuiston, Brahenpuiston ja Vesalan yläasteet sekä Käpylän peruskoulu) ja lukiossa (Helsingin yhteislyseo). Osa työpajoihin osallistuneista luokista oli erityisryhmiä: kehitysvammaisia, dysfaatikkoja sekä oppimisvaikeuksista kärsiviä nuoria. Työpajat olivat kestoltaan kahdesta kaksoistunnista seitsemään kaksoistuntiin. Lisäksi kesäkuussa järjestettiin Lapsen luonto -leiri Kajaanin Teatteritapaamisen yhteydessä taidekeskus Mustarindassa Hyrynsalmella. Kesäleiriryhmän lapset olivat 3-10-vuotiaita.

OPETTAJAN OPAS JA KOULUTUS

Syksyn 2013 työskentelemme menetelmän rakentamisen parissa. Todellisuudella kokeilemisen pedagogiikan perusteet tullaan julkaisemaan opettajille sunnattuna opaskirjana, näillä näkymin vuonna 2014. Menetelmää voidaan jatkossa myös opettaa opettajia varten suunnitelluissa koulutusjaksoissa. Ensimmäinen versio opettajille järjestetystä työpajasta toteutetaan Taikalamppu-verkoston järjestämässä HIMO4-seminaarissa Helsingissä 4.-5.11.2013.

Työryhmä: Talvikki Eerola, Tuomas Laitinen, Louna-Tuuli Luukka, Minja Mertanen, Katariina Numminen, Maria Santavuori, Risto Santavuori ja Anniina Väisänen

Children Rule studies the use of power by children. The project aims to find out what kind of reality would children create, if it was in their power. The project consists of series of performative workshops and is carried out in kindergartens, elementary and upper secondary schools.

Children Rule is a study on the use of power by children. The project asks what kind of reality would children create, if it was in their power. The project is realized as a series of performative workshops held in kindergartens and schools. Different versions of the workshop are held to different age groups: in kindergartens, in lower elementary schools and in upper elementary schools.

Each workshop consists of three interlacing phases. The starting point is asking the question of power from children: what does it mean to them and how does it manifest in their lives? Secondly the artists and children study power through excercises and experiments. Thirdly power is performed in different ways during the workshop.

Children Rule is part of the tradition of applied arts, creating applied forms of experimental theatre and live art. It is also a pedagogical experiment, aiming to a system of Pedagogics of Reality Experimentation. The first blueprint of the pedagogical system is developed during 2013.

During 2012 the first phase of the project has been executed, by organizing five workshops in schools for children and teenagers between 6-16 years, including groups of disabled children and children with learning disabilities. During the spring of 2013, the pilot workshops for the age group of 3-6 years will be started in Vironniemi kindergarten in Helsinki.

Working Group: Talvikki Eerola, Tuomas Laitinen, Louna-Tuuli Luukka, Minja Mertanen, Katariina Numminen, Maria Santavuori, Risto Santavuori and Anniina Väisänen

Itsen suunnittelu
2012, 2013

Itsen suunnittelu

Miten voit suunnitella itsestäsi uusia versioita? Miten oman olemisen voi hahmottaa luovuuden kenttänä: elämän taideteoksena tai kehityksen instrumenttina? 

Itsen suunnittelu lähestyy minuutta ja persoonaa suunnittelukysymyksinä: se kartoittaa välineitä, tekniikoita ja tyylejä, joiden avulla voimme aktiivisesti ja systemaattisesti rakentaa omaa olemisen tapaamme.

Projektin ydin muodostuu tekniikoista, joita voi ylläpitää arkipäivän keskellä. Nämä tekniikat voivat kohdistua mihin tahansa olemisen alueeseen, keskittymistavoista näkökulmiin, aisteista abstraktioihin, ajattelun malleista kehon käyttöön. Itsen suunnittelu toteutetaan joko henkilökohtaisena harjoitussessiona tai ryhmille järjestettyinä työpajoina.

Työryhmä: Pekko Koskinen, Ari-Pekka Lappi ja Sanna Uuttu

How to design new versions of yourself? How to perceive yourself as a creative medium: as an unlimited piece of art, or an instrument of development?

This project offers the first steps towards creative selfhood, and introduces you to the tools for its design.

The core of Self-design is structured around techniques which you can introduce into your everyday life. These techniques can address any area of being, from senses to abstractions, thought models to bodily actions. Self-design can be implemented either as personal training sessions, or as group-based workshops.

Working group: Pekko Koskinen, Ari-Pekka Lappi and Sanna Uuttu

Museum of Goodwill
2012

Museum of Goodwill

Museum of Goodwill on sarja työpajoja, kohtaamisia ja osallistavia performansseja. Museon tavoitteena on toteuttaa erilaisia hyviä tekoja ja dokumentoida teot eläväksi virtuaaliseksi arkistoksi. Museum of Goodwill -työpajoissa keskustellaan hyvän tekemisestä, arjen ja taiteen yhdistämisestä sekä tehdään erilaisia arkilähtöisiä performansseja. Tavoitteena on kehittää ja jakaa erilaisia yksinkertaisia tapoja rakentaa omaa ja muiden arkea mielekkäämmäksi. Teot dokumentoidaan ja kootaan Museum of Goodwill –verkkosivustolle hyvien tekojen eläväksi arkistoksi.
Työryhmä: Anna Maria Häkkinen ja Pilvi PorkolaMuseum of Goodwill is a project with workshops, encounters and participatory performances. The aim is to realize good deeds in daily life and document acts to store to the living virtual archive, here. Let’s work for daily fun!

Working group: Anna Maria Häkkinen and Pilvi Porkola

Yleisökoulutusprojektit
2011

Yleisökoulutusprojektit

1. KATSOJAKOULUTUS

Katsojuus on olennainen osa esitystaiteen käsitettä – taiteilijan ohella myös katsoja on esityksen luoja. Silti esitystaidetta luomaan koulutetaan vain taiteilijoita. Todellisuuden tutkimuskeskuksen katsojakoulutus tuo tasapainoa tähän yksipuolisuuteen. Se tutustuttaa katsojuuden uusiin muotoihin ja tarjoaa reittejä rikkaisiin katsomiskokemuksiin. Liity osaksi ammattitaitoisten katsojien pioneerijoukkoa!

Koulutuksen sisältö:

1. päivä: Johdanto katsojuuteen – katsojuuden teoria ja yhteiskunnalliset kehykset

2. päivä: Katsojan kokemus

3. päivä: Katsojan rooli

4. päivä: Katsojan keho

5. päivä: Loppukoe

6. päivä: Kokeiden ja koulutuksen purku.

Vetäjät: Pekko Koskinen, Tuomas Laitinen, Pilvi Porkola, Risto Santavuori

KATSOJAKOULUTUS II 24.-29.10.2011 (päivittäin klo 10-13) 

Työpajan hinta: 50 €

Paikka: Esitystaiteen keskus, Suvilahti, Puhdistamo, Kaasutehtaankatu 1, 00540 Helsinki

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Puh. 0400 641 989, s-posti: info@todellisuus.fi

Luonnos koulutuksesta pidettiin 11.-15.4.2011 osana Teatterikorkeakoulun Nykyteatterin erikoistumisopintoja. Ensimmäinen virallinen koulutus järjestettiin Todellisuuden tutkimuskeskuksessa 2.-7.5.

TILAA AMMATTIKATSOJA ESITYKSEESI!

Ensimmäisen koulutuksen myötä Todellisuuden tutkimuskeskus avasi ammattikatsojarekisterin. Rekisterin kautta esitysten järjestäjätahot voivat tilata ammattimaisia katsojia harjoituksiin, esityksiin tai muihin tilaisuuksiin. Katsojarekisterissä on toistaiseksi 11 katsojaa.

2. KOKEMUSESITYSTEN ANATOMIA / The Art of Experience -työpaja

Kokemusesityksen anatomia käsittelee tajunnan, ruumiin ja esityksen välisiä suhteita. Missä esitys tapahtuu? Miten esitys syntyy katsojassa? Mitä seuraa, kun esitys ei enää perustu pelkästään katsomiseen, vaan esityksen ruumiilliseen kokemiseen? Miten ruumis voi toimia esityksen näyttämönä?

Työpaja sopii sekä kokemusesityksistä kiinnostuneille katsojille että tekijöille. Se keskittyy esityksen tajunnallisiin ja kehollisiin vaikutuksiin kokijassa ja tarkastelee kokijan tajunnallista muutosta arkisesta havaitsemisen tilasta toisenlaiseen tietoisuuden ja havaitsemisen tilaan, jonka rajat kokemusesitys määrittelee uudelleen.

Työpajan pyrkimyksenä on jakaa sitä tietämystä ja taitoa, jota TTK:ssa tapahtunut tajunnallinen työskentely ja sen esitykselliset sovellukset ovat tekijöilleen kartuttaneet. Se perehdyttää osallistujan kokemusesityksen historiaan, teorioihin, esitysmuotoihin ja sen olennaisiin käsitteisiin. Työpaja sisältää erilaisia käytännön harjoitteita, kokeiluja sekä tarjoaa mahdollisuuden luoda pienimuotoisia kokemusesityksiä. Työpajan aikana jokaisella on mahdollisuus toteuttaa omia kiinnostuksen kohteitaan turvallisessa ympäristössä sekä tekijänä että kokijana.

Työpaja koostuu neljästä osa-alueesta:

1.       Kokemusesityksen historia

2.       Kokemusesityksen muotoja ja teorioita

3.       Kokemus, esitys, tajunta, ruumis ja immersio

4.       Käytännön työskentely

Työpaja järjestetään lokakuussa TTK:n tiloissa, ja sitä on mahdollista tilata myös muihin tiloihin ja koulutustilaisuuksiin.

Älä pidä penkistä kiinni vaan astu esitysmuotoon, joka alkaa ja päättyy sinussa!

Työpajan kouluttajat: Julius Elo, Saara Hannula, Risto Santavuori + vierailijoita
Osallistujamäärä: 10-15 henkilöä
Ajankohta: 3.-7.10.2011 klo 10-17 
Hinta: 50 e

Altistumistyöpaja
2010

Altistumistyöpaja

Torstaisin kello 18-21 järjestetyssä työpajassa altistuttiin pyhyydelle ja sen esityksille. Paja sisälsi harjoitteita, luentoja, keskusteluja ja esitysdemonstraatioita. Paja oli avoin kenelle tahansa.
AIKATAULU

Kaupunki ja pyhä
21.1. Vaellus – kaupunginosat
28.1. Vaellus – kaupungin epäosat
4.2. Vaellus – metamorfoosista ja äänestä
11.2. Vaellus tiedon lähteelle. Tiedon lähteenä ja alustajana filosofi ja kirjailija Johannes Ojansuu.

Dante-keskustelupiiri
18.2. Kuolemansynnit, alustajana teologi Jaakko Heinimäki
11.3. Puhdistautuminen ja pois-oppinen, alustajana uskontotieteilijä Mira Karjalainen
18.3. Demo-ilta

Uskomisen äärellä
1.4 Tarkkailu
8.4. Toisen kohtaaminen
15.4. Oppaana oleminen
22.4. Uskominen

12 etydiä ikuisesta elämästä
26.8. Harjoitus päämääränä
9.9. Retriitti työkaluna
16.9. Ikuisuus aiheena

Henki
23.9. Hengessä mukana – kehollinen lähestymistapa
30.9. Hengissä – Hengähdyksiä ja hengästymisiä

Pyhyys ja alastomuus
7.10. Rituaali
14.10. Henkinen harjoite
21.10. Alastomuus


Johannes Ojansuu tiedon lähteenä. Kuva Tuomas Laitinen

Työpajat I–III
2009

Työpajat olivat avoimia vain jäsenille ja Tunteet-tutkimusvuoteen osallistuville taiteilijoille. Työpajat pidettiin Todellisuuden tutkimuskeskuksessa. Ne olivat viikon mittaisia ja työskentely kokopäiväistä. Työpajat päättyivät demoihin ja niissä syntynyttä materiaalia on myös nähty Tunne-klubeilla. Työpajat keskittyivät esitykselliseen työskentelyyn: harjoitteisiin, kokeiluihin, demoihin ja niistä keskusteluun. Työskentely tapahtui sekä yksin että ryhmissä. Työpajoihin sai myös tulla oman aiheen kanssa sitä eteenpäin työstäen.

ALOITUSSEMINAARI
La 17.1. klo 10-16

Seminaarissa esiteltiin tutkimusvuoden lähtökohdat ja sisällöt. Lisäksi katsottiin tunnepitoisia kohtauksia, keskusteltiin teemoista ja työskenneltiin pienryhmissä.

TYÖPAJA I: YHTEISKUNNALLINEN NÄKÖKULMA TUNTEISIIN
Todellisuuden tutkimuskeskus, 2.-7.2.

Aiheet: kriittinen näkökulma tunteisiin, tunteet emansipaation välineenä, esitysten tunnetalous, lohtu, taiteen tehtävä tunteiden tuottajana ja/vai kuvaajana.

Vetäjät: Katariina Numminen ja Jonna Wikström

Osallistujat: Titta Halinen, Niina Hosiasluoma, Pekko Koskinen, Tuomas Laitinen, Katariina Numminen, Maria Nuutinen, Janne Pellinen, Tuire Tuomisto, Erich Weidle, Jonna Wikström.

Demoesitys:
7.2.

TYÖPAJA II: YHTEISÖTAIDE JA TUNTEET
Todellisuuden tutkimuskeskus, 17.-21.2.

Aiheet:
Työpajassa tutustuttiin Kalleisten työssään käyttämiin yhteisötaiteen metodeihin (open space) sekä Ykon ryhmän toimintaperiaatteisiin.

Vetäjät: Tellervo Kalleinen ja Oliver Kochta-Kalleinen

Osallistujat: Titta Halinen, Saara Hannula, Anna-Maria Häkkinen, Anna Jussilainen, Pekko Koskinen, Minja Mertanen, Katariina Numminen, Maria Nuutinen, Henrik Pirttineva, Maria Ruostepuro, Erich Weidle ja Jonna Wikström.

TYÖPAJA III: ESITYS JA TUNNE
Todellisuuden tutkimuskeskus, 30.3.- 4.4.

Aiheet: Peilineuronit, tunteet ilmaus/tunteen synnytys, tunteet taiteessa (keino, päämäärä, sivutuote, haitta?), mikä esityksessä on paatoksellista, tunteisiin vaikuttavaa, teatteriesitykset tunteiden ”opetuksena”.

Vetäjät: Titta Halinen, Katariina Numminen ja Jonna Wikström sekä vierailijoina Julius Elo ja Tuomas Laitinen.

Osallistujat: Titta Halinen, Niina Hosiasluoma, Pekko Koskinen, Susanna Kuparinen, Katariina Numminen, Janne Pellinen, Jonna Wikström.

Demoesitys: 4.4.

Calvino x 5 -seminaari
2002

Calvino-sarjan VI osa: johdonmukaisuus
Työpajoja, demonstraatioita ja esitelmiä Todellisuuden tutkimuskeskuksen Calvino-esityssarjasta Tampereen Yliopiston Näyttelijäntyönlaitoksella 16.- 17.12.2002. Osallistujina Näyttelijäntyönlaitoksen sekä Draama-linjan oppilaat.

16.12. klo 10 – 18

I osa: keveys: , SILLÄ HE EIVÄT TIEDÄ MITÄ HE TEKEVÄT
Vetäjinä ohjaaja Tommi Silvennoinen, näyttelijät Sidi Lahdenperä ja Kolina Seppälä

II osa: nopeus: MAAILMAN NOPEIN KONE
Vetäjinä ohjaaja Janne Saarakkala, koreografi Pia Karaspuro, dramaturgi Jani Manninen ja tanssijat Sini Haapalinna ja Sunniva Huglen

III osa: täsmällisyys: ZECKETT
Vetäjinä näyttelijät Ville Härkönen ja Kolina Seppälä

17.12. klo 10 – 17

IV osa: näkyvyys: NÄHTY.
Vetäjänä dramaturgi Selja Ahava

V osa: moninaisuus: L’AMOUR ABSOLU – kosmosonaatteja
Vetäjänä koreografi Pasi Mäkelä

Yhteenveto ja keskustelua