Taidevankila – Toisenlaiset olosuhteet
2014, 2015

Taidevankila

Työskenteletkö olennaisen kanssa? Onko sinulla aikaa ajatella sitä, mikä on taiteessasi tärkeintä? Olisiko parempi, jos joku pakottaisi sinut siihen?

Taidevankila on Todellisuuden tutkimuskeskuksen uudenlainen askeettinen taiteilijaresidenssi, joka lainaa muotonsa vankilalta. Se on eristykseen, ärsykkeiden vähentämiseen ja askeesiin perustuva esitysympäristö, jonka tarkoituksena on vaikuttaa voimaannuttavasti osallistujien taiteelliseen työskentelyyn, mahdollisesti keskittyneisyyttä, kiireettömyyttä ja luovuutta lisäten. Tämän vuoden Taidevankila-residenssijakso järjestettiin 1.–14.6.2015.

Haku Taidevankilaan oli auki kaikille 1.–30.4.2015. Saamattomuutensa, keskittymisvaikeutensa, puutteellisen ajanhallintansa tai jonkin muun taiteelliseen työskentelyyn liittyvän ongelmansa tunnusti kokonaisuudessaan 27 hakijaa.

Taidetuomioistuin järjesti oikeudenkäynnit Esitystaiteen keskuksella 30. ja 31.5.2015. Oikeudenkäynnissä hakijan tunnustus vahvistettiin ja hakija tuomittiin omaa tarvettaan vastaavaksi ajaksi Taidevankilaan. Hakijalla oli mahdollisuus itse anoa tarpeelliseksi katsomiaan olosuhteita rangaistuksensa suorittamiselle. Rangaistus oli mahdollista kärsiä joko yksilö-, pari- tai ryhmävankeutena. Tämän lisäksi hakijan oli mahdollista määritellä tietyissä puitteissa muita rangaistuksen reunaehtoja: kuten ruokavalion, ulkoilumahdollisuudet, työ- ja/tai ruokapalvelun, yhteisruokailun, saniteettikäytännöt, sekä sallitun teknologian määrän.

Taidevankila – Askeettinen residenssi | The Art Prison – Ascetic Residence from Todellisuuden tutkimuskeskus on Vimeo.

Seuraava Taidevankila järjestetään kesäkuussa 2016. Haku sinne avataan huhtikuussa 2016.

Esseisti Antti Nylén kirjoitti vankeudestaan:

Taidevankilan prototyyppi järjestetiin huhtikuussa 2014. Lue täältä vartijoiden ja vankien merkintöjä ja ajatuksia vankeuden ajalta. Ensimmäinen Taidetuomioistuimen istunto järjestettiin pitkänä perjantaina 18.4.2014, jolloin kahdeksan taiteilijaa tuomittiin taidevankeuteen. Taidevankilan ensimmäinen kokeilu päättyi 25.4.2014. Tunnelmia vankilasta:

Työryhmä:

Tutkimusvastaava: Eero-Tapio Vuori, teatteriohjaaja, esitys- ja rituaalitaiteilija
Vuori on teatteriohjaaja, esitys- ja rituaalitaiteilija, joka on erikoistunut ihmisen tajuntaa, unia, kuolemaa ja arkaaista maailmankuvaa käsittelevien esitysten ohjaamiseen. Hänen tavaramerkkinsä ovat teatterin valtavirrasta poikkeavat, uudenlaiseen esityskieleen ja ajatteluun perustuvat teokset. Vuori on värikkään uransa aikana työskennellyt ohjaajana sekä kiinnitettynä ohjaajana perinteisessä teatterissa (Kajaanin kaupunginteatteri), että freelancerina kokeellisten esitysmuotojen parissa (Todellisuuden tutkimuskeskus, Kiasma-teatteri, Kuriton Company, Teatteri Naamio ja Höyhen). Lisäksi hän on yli kymmenen vuoden ajan tehnyt ja opettanut teatteria Mosambikissa. Tällä hetkellä hän toimii ohjaajantyön lehtorina Teatterikorkeakoulussa. Vuori on Todellisuuden tutkimuskeskuksen perustajajäsen.

Jarkko Partanen, koreografi-tanssitaiteilija
Partanen on helsinkiläinen koreografi ja esiintyjä, joka valmistui vuonna 2012 Teatterikorkeakoulusta, Koreografin maisteriohjelmasta. Ennen tätä hän on opiskellut Labanissa, Lontoossa ja MA SODA – ohjelmassa, Berliinissä. Hän työskentelee kehojen, koreografian ja yhteiskunnallisten ilmiöiden kanssa. Partasen koreografista tuotantoa on esitetty suomessa mm. Zodiak – Uudentanssin keskuksessa. Hänen maisterin lopputyönsä Kommandobiisi aka Space Invaders on kiertänyt sekä suomessa että ulkomaalaisilla festivaaleilla (Helsinki, Tallinna, Amsterdam, Porto, Hanko, Pyhäjärvi 2012–2013). Partanen on ollut Todellisuuden tutkimuskeskuksen jäsen vuodesta 2011.

Linda Priha, tanssitaiteilija
Priha on tanssija ja koreografi sekä tanssin ja esitystaiteen monityöläinen. Hän on valmistunut tanssitaiteen maisteriksi Teatterikorkeakoulusta vuonna 2008. Prihan työskentelyssä keskeistä on kokonaisvaltainen kehollisuus ja ihmisyys sekä vallitsevien todellisuuskäsitysten ja olemassaolon tapojen haastaminen niin taiteessa kuin yksityisenä ihmisenäkin. Prihan viimeisin oma teos on cycles per second koreografia ja tällä hetkellä hän työskentelee esiintyjänä drag-taidetta tutkivassa Just Queens -teoksessa. Omien soolo- ja ryhmäkoreografioiden lisäksi Priha on toiminut esiintyjänä Todellisuuden tutkimuskeskuksessa sekä tanssijana mm. Jouni Järvenpään, Tomi Paasosen, Jyrki Karttusen, Pipaluk Supernovan ja William Petit’n koreografioissa. Lisäksi Priha on yksi Vivarium kollektiivin perustajajäsenistä ja kirjoittaa tanssista tanssin verkkolehteen liikekieli.com’iin. Priha on yksi Skiing on skin-festivaalin järjestäjistä Suomessa ja opettaa kontakti-improvisaatiota monilla festivaaleilla ympäri maailmaa.

Talvikki Eerola, teatteri-ilmaisun ohjaaja, esitystaiteilija
Talvikki Eerola (s. 1988) on vuonna 2012 Metropolia Ammattikorkeakoulusta valmistunut teatteri-ilmaisun ohjaaja, jolla on laaja kokemus esittävän taiteen kentältä. Hän työskentelee aktiivisesti produktioissa näyttelijänä, tanssijana ja muusikkona. Esiintymistyön lisäksi Eerola opettaa teatteri-ilmaisua lapsille ja aikuisille. Vuonna 2012 Eerola perusti ryhmän, joka tekee kaupunkitilaan sijoittuvia kaupunkilaisia osallistavia esityksiä, joissa yhdistyvät musiikki, teatteri ja tanssi. Eerola esiintyy laulajana ja pianistina trio-kokoonpanossa, jossa hän myös sanoittaa ja säveltää. Vuodesta 2012 lähtien Eerola on ollut esitystaiteen ryhmä Todellisuuden tutkimuskeskuksen jäsen. 2012–2013 Eerola on mukana tutkimussuunnitelmassa Utooppinen todellisuus (projekteissa Lasten valta ja Utopiakonsultaatio), jossa hän toimii esiintyjänä, työpajaohjaajana ja menetelmien kehittäjänä.

Janne Pellinen, ohjaaja
Janne Pellinen on helsinkiläinen teatteriohjaaja, esitystaiteilija ja lakimies, joka suorittaa parhaillaan ohjaajan maisteriopintojaan Teatterikorkeakoulussa. Hänen työnsä keskiössä ovat eetoksen, kielen ja ja kaipuun teemat, ja työssään hän on yhdistellyt teatteria, dokumentaarisuutta ja installaatiotaidetta. Hänen viimeisiä ohjauksiaan ovat En natt i mörkret – på spaning efter kärlekens vildaste stränder Teatteri Takomossa, Kansallisteatterin kiertue-ohjelmistoon kuuluva monologiesitys Putoava mies sekä Danten Kiirastuli Todellisuuden tutkimuskeskuksessa. Hän on ollut Todellisuuden tutkimuskeskuksen jäsen vuodesta 2008 ja toiminut myös Esitys-lehden toimituksen jäsenenä.

Tuomas Laitinen, esitystaiteilija ja ohjaaja
Tuomas Laitinen on esitystaiteilija ja ohjaaja, jolle esitys on äärimmäisen todellinen tila. Hän työskentelee erityisesti yleisön keholliseen osallistumiseen perustuvien uusien esitysmuotojen parissa; tällä hetkellä rakkauden, lasten, kreikkalaiseen mytologian, vaistojen, rituaalin, askeesin, perheen ja ei minkään kautta. Hän on työskennellyt viimeiset kymmenen vuotta Todellisuuden tutkimuskeskuksessa ja muualla esittävän taiteen vapaalla kentällä. Laitinen on Esitys-lehden perustajajäsen ja kirjoittaa ahkerasti siihen ja muihin julkaisuihin.

Lasten valta
2012–2014

Lasten valta

Lasten valta -hanke tutkii lasten kokemusta vallasta ja sitä, millaisen todellisuuden lapset rakentaisivat, jos valta annettaisiin heille. Hanke toteutetaan esityksellisinä työpajoina, ja se soveltuu kaikenikäisille lapsille ja nuorille; niin päiväkotiin, ala-asteelle kuin yläasteellekin.
Lasten valta on soveltavan taiteen perinteeseen asettuva taiteellis-pedagoginen konsepti, joka tutkii lasten kokemusta vallasta. Sen lähtökysymyksenä on, millaisen todellisuuden lapset rakentaisivat, jos valta annettaisiin heille. Lasten valta perustuu Todellisuuden tutkimuskeskuksessa kehitetyille kokeellisen esitystaiteen metodeille, joita muokataan lasten ja nuorten käyttöön todellisuudella kokeilemisen pedagogiikaksi.

Menetelmällisenä runkona Lasten vallassa ovat esityksellisiksi muodoiksi kutsutut dramaturgiset kehykset, joiden puitteissa sovelletaan erilaisia muunneltavia harjoitteita. Näistä perustyökaluista muodostuu prosessi, jossa (1) vallasta kysyminen johtaa (2) vallan tutkimiseen ja kokeilemiseen ja lopulta (3) vallan esittämiseen. Prosessin tuloksena syntyy mahdollisuus tunnistaa valta, ottaa se haltuun ja muunnella sitä. Lapselle muodostuu myönteinen kokemus vallasta niin oman sijoittumisen välineenä kuin yhteisessä turvallisessa maailmassa virtaavana ja kaikille kuuluvana voimana.

TYÖPAJA

Lasten valta -menetelmää toteutetaan kouluissa, päiväkodeissa tai vastaavissa ympäristöissä tehtävinä työpajoina. Lukuvuonna 2012-13 toteutettiin 11 työpajaa sekä yksi kesäleiri. Työpajoja järjestettiin päiväkodissa (Vironniemen päiväkoti), ala-asteella (Käpylän peruskoulu ja Snellmanin ala-aste), yläasteella (Tehtaanpuiston, Brahenpuiston ja Vesalan yläasteet sekä Käpylän peruskoulu) ja lukiossa (Helsingin yhteislyseo). Osa työpajoihin osallistuneista luokista oli erityisryhmiä: kehitysvammaisia, dysfaatikkoja sekä oppimisvaikeuksista kärsiviä nuoria. Työpajat olivat kestoltaan kahdesta kaksoistunnista seitsemään kaksoistuntiin. Lisäksi kesäkuussa järjestettiin Lapsen luonto -leiri Kajaanin Teatteritapaamisen yhteydessä taidekeskus Mustarindassa Hyrynsalmella. Kesäleiriryhmän lapset olivat 3-10-vuotiaita.

OPETTAJAN OPAS JA KOULUTUS

Syksyn 2013 työskentelemme menetelmän rakentamisen parissa. Todellisuudella kokeilemisen pedagogiikan perusteet tullaan julkaisemaan opettajille sunnattuna opaskirjana, näillä näkymin vuonna 2014. Menetelmää voidaan jatkossa myös opettaa opettajia varten suunnitelluissa koulutusjaksoissa. Ensimmäinen versio opettajille järjestetystä työpajasta toteutetaan Taikalamppu-verkoston järjestämässä HIMO4-seminaarissa Helsingissä 4.-5.11.2013.

Työryhmä: Talvikki Eerola, Tuomas Laitinen, Louna-Tuuli Luukka, Minja Mertanen, Katariina Numminen, Maria Santavuori, Risto Santavuori ja Anniina Väisänen

Children Rule studies the use of power by children. The project aims to find out what kind of reality would children create, if it was in their power. The project consists of series of performative workshops and is carried out in kindergartens, elementary and upper secondary schools.

Children Rule is a study on the use of power by children. The project asks what kind of reality would children create, if it was in their power. The project is realized as a series of performative workshops held in kindergartens and schools. Different versions of the workshop are held to different age groups: in kindergartens, in lower elementary schools and in upper elementary schools.

Each workshop consists of three interlacing phases. The starting point is asking the question of power from children: what does it mean to them and how does it manifest in their lives? Secondly the artists and children study power through excercises and experiments. Thirdly power is performed in different ways during the workshop.

Children Rule is part of the tradition of applied arts, creating applied forms of experimental theatre and live art. It is also a pedagogical experiment, aiming to a system of Pedagogics of Reality Experimentation. The first blueprint of the pedagogical system is developed during 2013.

During 2012 the first phase of the project has been executed, by organizing five workshops in schools for children and teenagers between 6-16 years, including groups of disabled children and children with learning disabilities. During the spring of 2013, the pilot workshops for the age group of 3-6 years will be started in Vironniemi kindergarten in Helsinki.

Working Group: Talvikki Eerola, Tuomas Laitinen, Louna-Tuuli Luukka, Minja Mertanen, Katariina Numminen, Maria Santavuori, Risto Santavuori and Anniina Väisänen

Itsen suunnittelu
2012, 2013

Itsen suunnittelu

Miten voit suunnitella itsestäsi uusia versioita? Miten oman olemisen voi hahmottaa luovuuden kenttänä: elämän taideteoksena tai kehityksen instrumenttina? 

Itsen suunnittelu lähestyy minuutta ja persoonaa suunnittelukysymyksinä: se kartoittaa välineitä, tekniikoita ja tyylejä, joiden avulla voimme aktiivisesti ja systemaattisesti rakentaa omaa olemisen tapaamme.

Projektin ydin muodostuu tekniikoista, joita voi ylläpitää arkipäivän keskellä. Nämä tekniikat voivat kohdistua mihin tahansa olemisen alueeseen, keskittymistavoista näkökulmiin, aisteista abstraktioihin, ajattelun malleista kehon käyttöön. Itsen suunnittelu toteutetaan joko henkilökohtaisena harjoitussessiona tai ryhmille järjestettyinä työpajoina.

Työryhmä: Pekko Koskinen, Ari-Pekka Lappi ja Sanna Uuttu

How to design new versions of yourself? How to perceive yourself as a creative medium: as an unlimited piece of art, or an instrument of development?

This project offers the first steps towards creative selfhood, and introduces you to the tools for its design.

The core of Self-design is structured around techniques which you can introduce into your everyday life. These techniques can address any area of being, from senses to abstractions, thought models to bodily actions. Self-design can be implemented either as personal training sessions, or as group-based workshops.

Working group: Pekko Koskinen, Ari-Pekka Lappi and Sanna Uuttu

Museum of Goodwill
2012

Museum of Goodwill

Museum of Goodwill on sarja työpajoja, kohtaamisia ja osallistavia performansseja. Museon tavoitteena on toteuttaa erilaisia hyviä tekoja ja dokumentoida teot eläväksi virtuaaliseksi arkistoksi. Museum of Goodwill -työpajoissa keskustellaan hyvän tekemisestä, arjen ja taiteen yhdistämisestä sekä tehdään erilaisia arkilähtöisiä performansseja. Tavoitteena on kehittää ja jakaa erilaisia yksinkertaisia tapoja rakentaa omaa ja muiden arkea mielekkäämmäksi. Teot dokumentoidaan ja kootaan Museum of Goodwill –verkkosivustolle hyvien tekojen eläväksi arkistoksi.
Työryhmä: Anna Maria Häkkinen ja Pilvi PorkolaMuseum of Goodwill is a project with workshops, encounters and participatory performances. The aim is to realize good deeds in daily life and document acts to store to the living virtual archive, here. Let’s work for daily fun!

Working group: Anna Maria Häkkinen and Pilvi Porkola

UrbanUtopia
2012

UrbanUtopia

UrbanUtopia on laboratorio, joka pitää yllä utooppista kaupunkikehitystä ja kenttätyötä. Vuoden 2012 aikana järjestimme sarjan avoimia tapaamisia ja tapahtumia, joissa tutkittiin ja toteutettiin kaupunkiympäristön utooppista potentiaalia.
Työryhmä: Eeva Berglund, Talvikki Eerola, Elissa Eriksson, Saara Hannula, Jussi Johnsson,  Jari-Pekka Kola, Pekko Koskinen, Elisa Laurila, Heli Mäkinen, Alan Prohm etc.

Menneet tapahtumat

UrbanUtopia: KATU ti 2.10. klo 17-20 / Tässä tapahtumassa tarkastelemme katua ilmiönä ja alustana uusille kaupunkikulttuurin muodoille. Tapahtuma alkaa lyhyellä alustuksella, joka esittelee kadun historiallista merkitystä ja roolia kaupungissa; tämän jälkeen työskentelemme pienissä ryhmissä ja kehitämme kadulle uusia käyttötapoja.

UrbanUtopia @ Paviljonki to 6.9. klo 17-20 / Helsinki on täynnä uusi ideoita ja urbaaneja aloitteita. Moni meistä jättää kuitenkin ideoiden toteuttamisen muiden käsiin – muutos ei välttämättä ulotu omaan elämäämme. UrbanUtopia haastaa Sinut harjoittamaan utooppista tekijyyttä omassa arkiympäristössäsi. Tässä tapahtumassa saat käyttöösi sarjan utooppisia työkaluja, joiden avulla laittaa liikkeelle muutosten ketjun. Dokumentoimasi muutokset julkaistaan TTK:n nettisivuilla.

UrbanUtopia @ Paviljonki ti 15.5. klo 11-14 ja 17-20 / Järjestämme Paviljongissa päivän aikana kaksi avointa tapahtumaa, joissa kartoitamme ja aktivoimme Helsingin utooppista potentiaalia. Keräämme kaupunkilaisten visioita ja toiveita sekä etsimme yhdessä keinoja niiden toteuttamiseksi. Tapahtumissa päivystää joukko kaupungin utopisointiin erikoistuneita avustajia, jotka selättävät sitkeimmänkin pessimismin ja häätävät arjesta harmauden.

Kaupunkikorkeakoulu Esplanadin puistossa to 10.5. klo 14-16 / Kaupunkikorkeakoulu on yhteisöllinen, avointa opetusta tarjoava instituutio. Opetus kattaa laajan kirjon eri aiheita runoudesta poliittiseen tieteeseen. Levitämme tietoa sinne, missä sitä tarvitaan – kaduille ja kansalaisille. Opettajamme ovat kaikki oman alansa asiantuntijoita ja ammattilaisia. Ilmoittautuaksesi sinun on vain tultava paikalle.

Vaihtokauppa Kirjasto 10:ssä to 10.5. klo 16-19 / Mitä olisi kaupunki ilman rahaa? Vaihtokauppa kyseenalaistaa rahan mahdin ja pystyttää vaihtokauppakojun Kirjasto 10:en tarjoten kahvia ja kakkua palveluksia vastaan. Herkkuhetken voi saada itselleen esimerkiksi auttamalla napin ompelussa, kirjoittamalla runon, antamalla pienen hartiahieronnan tai neuvomalla läksyissä. Jos toiveet kohtaavat, palveluksia voi myös vaihtaa keskenään.

UrbanUtopia is a laboratory for utopian city development and fieldwork. This fall, we are organizing a series of events, each focusing on a specific aspect of the urban environment (street, square, mall, museum, etc) with the aim of unlocking its inherent utopian potentials.
In the first event, scheduled on the 2nd of October, we will be looking at the street as a phenomenon and as a platform for new forms of urban culture. The meeting will begin with a short introduction into the historical meanings of the street and continue with a workshop. We will be meeting at Kolmen sepän patsas at 5 p.m. The session lasts 2-3 hours. The event is open for anyone and free of charge.
Upcoming events
Oct 16th 2-5 p.m. UrbanUtopia: THE MUSEUM / Kiasma, 3rd floor
Nov 6th 2-5 p.m. UrbanUtopia: THE UNIVERSITY / Helsinki University
Dec 2nd 10 a.m. – 6. p.m. UrbanUtopia: THE MALL / RRC

Working Group: Eeva Berglund, Talvikki Eerola, Elissa Eriksson, Saara Hannula, Jussi Johnsson, Jari-Pekka Kola, Pekko Koskinen, Alan Prohm etc.

Gaala-esityssarja
2011

Gaala-esityssarja

Todellisuuden tutkimuskeskus täyttää 10 vuotta ja synttäreitä juhlitaan neljässä huikeassa Gaalassa. Jokaisella gaalalla on oma teemansa, joka viittaa Todellisuuden Tutkimuskeskuksen historiaan. Luvassa on pitkiä ja todellisia juhlapuheita, skumppaa, upeita palkintoja, yllätysvieraita, vinksahtanutta musiikkia ja tietenkin esityksiä. Olette kaikki lämpimästi tervetulleita juhlimaan kymmenvuotiasta taivaltamamme esitystaiteen parissa!
Pe 9.12.2011
Ruumis–gaala

Kuka on Suomen kansallisruumis? Entä vuoden seksuaalinen ruumis? Taideruumis ylitse muiden?
RUUMIS-gaala on ruumiillisuuden juhla, jossa parhaat ruumiit palkitaan ja jokainen ruumis saa ansaitsemansa kohtelun.
Palkintosarjojen ehdokkaat ja äänestyskoppi auki Todellisuuden tutkimuskeskuksen verkkosivuilla 1.11. alkaen. Palkitut valitsee asiantuntijaraati verkkoäänestystuloksen huomioiden.

Juhlaesiintyjinä mm.
Jussi Paradise & co
Tinttu Henttonen & co
Juhlavastaavina Julius Elo ja Tuomas Laitinen.

Paikka: Kansallisteatterin Lavaklubi (Läntinen Teatterikuja 1)
Aika: Klo 20 alkaen
Liput: 20/12 e, pukukoodina omaa ruumista juhlistava asu.
K-18

Pe 30.9.2011
Tunteet-gaala

Tunteiden ylilyöntejä ja tunteenpurkauksia!

Tunteet -gaalassa nostalgisoidaan, vihataan, hävetään, riemuitaan, lohdutetaan ja tietysti aina kaikkein suurin kaikista on rakkaus. Tunteellisia esityksiä ja tunteilla mässäilyä. Keskustelujen ja esitysten lomassa luvassa tunteellista musiikkkia. Tunteet-gaala ei jätä kylmäksi.

Luvassa on ainakin nopeutettuja gaalapuheita, Tunne-Cocktail Bar, Burn Out Amor, Akateemiset viihdetaiteilijat, live-sarjakuvaa (by Milla Paloniemi, Joonas Lehtimäki ja Anni Nykänen), Kylli-täti –kisa sekä dj. Senôr Willy (Lipsanen.// latin, soul, breaks). Tunteet-gaala järjestetään Dubrovnik Lounge & Lobbyssa ja illan isäntänä toimii Jonna Wikström. Tunteet-gaala ei jätä kylmäksi.

Paikka: Dubrovnik Lounge & Lobby (Andorra Kulttuurikompleksi, Eerikink. 11)
Aika: Klo 20-03
Liput: 10/5 e
K-18

La 16.4.2011
Politiikka-gaala

Vuoden toisessa gaalassa, vaalien alla, julistetaan, manifestoidaan, tehdään taidetta ja tanssitaan politiikkaa! Ohukainen ja Paksukainen Go Politics!

Paikka: Eduskuntatalon portaat klo 15-16. Galleria Forum Box (Ruoholahdenranta 3 a) klo 17-22.
Aika: Klo 15 alkaen. Iltaa siirrytään viettämään sisätiloihin.
Liput: Ulkotilaisuus maksuton, iltatilaisuus 20/12 e
K-18

La 26.2.2011
Uni ja aika –gaala

Ajan ja unen tuolle puolen kurottava esitystapahtuma, joka kutistaa katsojan mikroskooppiseksi ja vie ihmeelliselle matkalle mystiseen peräreikään. Siellä tavataan mm. Ohukainen ja Paksukainen, Mustanaamio ja Taika-Jim. Himmeästi yössä hehkuvat kukat ulostavat haisevaa tähtiusvaa. On gaalan aika!

*Läski-yhtye, vahvistuksenaan näyttelijät Niina Hosiasluoma ja Sami Vehmersuo, aloittavat TTK:n gaalaesityssarjan profaanilla, gaaloja vääristelevällä ja kierosti toisintavalla hävyttömyydellä, jossa jokainen saa ansionsa mukaan.

Työryhmä: Niina Hosiasluoma, Sami Vehmersuo, Läski-yhtye: Pasi Mäkelä, Ville Härkönen, Tomi Suovankoski, Tuomas Timonen, Lauri Kontula ja Miikka Tuominen

Paikka: Kaapelitehtaan Pannuhalli (Tallbergink. 1)
Aika: Klo 20 alkaen
Liput: 20/12 euroa
K-18

*) Läski on vuonna 2007 perustettu elävän musiikin yhtye. Läski yhdistää sävelilmaisuunsa teatterin ja performancen vaikutteita. Läskin jäsenet ovatkin musiikin tekemisen lisäksi teatterin ja esitystaiteen ammattilaisia. Läski on julkaissut kaksi levyä ja kiertänyt Eurooppaa.

www.laski.fi
www.myspace.com/laeski

Helsinki by Night -yöradio
2011

Todellisuuden tutkimuksen sirpaleita
Kymmenen vuotta sitten ryhmä helsinkiläisiä esitystaiteilijoita totesi, ettei kukaan tunnu tietävän, mitä todellisuus on. He päättivät perustaa Todellisuuden tutkimuskeskuksen. Siitä lähtien Todellisuuden tutkimuskeskus, TTK, on toiminut Helsingissä todellisuuden ja sen esittämisen laboratoriona. Se on yhä uudelleen kysynyt ”mitä on todellisuus?”, ja tehnyt kysymyksestä esityksiä, tapahtumia, tekstejä ja kohtaamisia. Mistä tässä kiehtovassa ja arveluttavassa hankkeessa on kysymys? Mitä oikeastaan on tapahtunut? Millaista todellisuuden tutkimus käytännössä on? Lähdimme tutkimaan Helsingin alitajuntaa ja löysimme tarinoita tuntemattoman rajoilta, hämärtyvästä kaupungista.

Työryhmä: Timo Oiva & Tuomas Laitinen

Lähetykset Lähiradiossa (100,3 MHz): 22.–30.11.2011

Helsingin Lähiradio 100,3 Mhz, http://www.kansanradioliitto.

Anastus
2011

OPERAATIOT (TOISTAISEKSI)
Timo Soini: Taideteos
Baltic Circle: Staged Larceny
Linnan juhlat: Esitys Suomesta

Anastus on projekti joka tutkii taiteellista varkautta. Sen päämääräänä on luoda anastuksesta uusi teosmuoto: miten anastus voisi ottaa paikkansa kulttuurin lajina, samoin kuin näytelmä, sinfonia tai novelli?

Saavuttaakseen päämääränsä, projekti toteuttaa neljä kokeellista anastusta vuoden 2011 aikana. Kukin näistä kartoittaa anastuksen eri alueita. Tämän koekvartetin pohjalta muodostetaan määritelmä anastuksen muodosta: mitä se on, miten se toimii ja mihin se sormensa pistää?

Jos haluat anastaa maailmaa, ota yhteyttä:
pekko.koskinen(at)gmail.com

TOTEUTUSKAAVA

Huhtikuu 2011: Varkauden instrumentit
Toteutus: Pekko Koskinen ja strategiaryhmä (mm. Ari-Pekka Lappi ja Talvikki Eerola – osa jäsenistä salaisia)

Miten meistä tulee varkaita? Levitämme anastuksen perusvälineitä eri kanaville, keskustelualueista puhelinsoittoihin, sekä valistamme kiinnostuneita anastuksen tiellä.

Marraskuu 2011: Esityksen anastus, anastuksen esitys
Toteutus: Pekko Koskinen ja Gabriel Widing

Operaation kohteena on toinen teos ja määränpäänä sen varastaminen – sen omaisuuden (merkitysten, tekojen, sisällön) siirtyminen anastalle. Anastus toteutaan Baltic Circle -festivaalissa.

Joulukuu 2011: Vallan anastus
Totetus: Pekko Koskinen ja Tuomas Laitinen

Tutkimme yhteiskunnan ja vallan rakenteita anastuksen kohteina, ja anastusta yhteiskunnallisena tekona. Operaation kohteena Linnan juhlat.

Tammikuu 2012: Anastuksen määritelmä
Pekko Koskinen ja TBA

Muodostamme määritelmän anastukselle, tarjoten sen yleiseksi omaisuudeksi. Anastus kuuluu meille kaikille.

Timo Soini: Taideteos
2011

Timo Soini: Taideteos

Konsepti: Suomen kansa
Käsikirjoitus ja ohjaus: Timo Soini ja Todellisuuden tutkimuskeskus
Esiintyjä: Timo Soini
Tuotanto: Todellisuuden tutkimuskeskus, Anastus-projekti

Todellisuuden tutkimuskeskus on käynnistänyt eduskuntavaalien myötä 258-päiväisen suuresityksensä, Timo Soinin. Teos pohjaa seuraaviin avainajatuksiin:

 1. Timo on taideteos, aikamme suomalaiskansallisen taiteen tapahtuma.
 2. Kaikki Timon esiintymät ovat osia tässä suurteoksessa.
 3. Teos heijastaa koko Suomen kansaa: Timo on sellainen kuin on koska me olemme sellaisia kuin olemme.

Todellisuuden tutkimuskeskus, ja sen strateginen Anastus-projekti tarjoavat välineitä ja näkökulmia tämän teoksen tarkasteluun ja siitä keskusteluun. Herättelemme Timon kautta seuraavia, yhteisesti pohdittavia kysymyksiä:

 1. Mikä on ”Timo Soini”?
 2. Minkälaisia taiteellisia merkityksiä tällä teoksella on?
 3. Mitä ajatuksia teoksen taustalla pyörii?
 4. Mistä Timossa on kysymys, juuri sinulle?

Katso: Timo on täällä – meidän keskellämme.

Timo Soinin teoksellista elämää voi seurata Naamakirjassa (sivu on välistä suosionsa myötä tukossa)


OHJEITA TIMO SOININ KOHTAAMISEEN
Kuten kaikki julkisuuden ilmiöt, Timo rakentuu sirpaleista: filminpätkistä ”uutisissa”, sananparsista lehtien palstoilla, muiden ihmisten mielipiteistä ja kertomista.

Keräämme tänne Timo Soinin valikoituja sirpaleita. Voit kohdata teoksen niiden kautta – toki voit kohdata sen muuallakin, asennoitumalla otollisesti elämäsi varrelle ilmaantuviin kohtaamisiin. Ajan myötä muovaamme tänne myös työkaluja joilla käsitellä Timoa, nähdä teos arjen tuolla puolen…


TEOKSEN SIRPALEITA 1: RUNONLAULUA PIMEYDEN YTIMESTÄ
http://www.youtubeloop.com/v/DReY9hhvgGM#s=36&e=46

Kuuntele toistuvia sanan parsia viisi minuuttia. Tulkitse ensin sanoja: mitä ne sinulle viestittävät, merkitsevät?

Anna merkityksen haipua hiljalleen taustalle, ja anna äänen rytmin nousta pinnalla. Loppua kohti, löydä itsesi laulun ääreltä.


TEOKSEN SIRPALEITA 2: VALON JA PIMEYDEN NÄKÖVINKKELEISTÄ
http://www.youtubeloop.com/v/F9DSH85ApTg#s=23&e=30

Timo katsoo sinua valon ja pimeyden rajalta. Pohdi toistuvan katseen äärellä kuinka valon ja pideyden vaikutelma nousee ennen kaikkea näkökulmasta – mistä vinkkelistä kukin asioita katsoo.


TEOKSEN SIRPALEITA 3: KUVIOKELLUNTAA IHMISTEN LAINEILLA

http://www.youtube.com/v/?width=12&height=12&yt=anqsG3_reGc&flux=1&direction=rand

Teknisiä huomioita: video tarvitsee javan, ja saattaa kysyä sen käynnistystä. Tähän voi vastata joo.

Timo koostuu ihmisten ajatuksista. Hän kelluu meidän huomiomme varassa. Vain kellujat näkyvät julkisuuden ulapalla.

Mistä on pienet julkkikset tehty? Lihasta vai valopisteistä, nahasta vai nauhoitteista, luusta vai puustaakeista..


TEOKSEN SIRPALEITA 4: TARINA KOKOOMUKSESTA
Tarinankertoja kertoo usein ”sen saman vanhan” tarinan – vaikkei se koskaan ole sama tarina. Vielä olennaisemmin, tarina ei oikeastaan ole tarina ollenkaan: se on todellisuus todellisuuden paikalle – selkeämpi, elegantimpi ja ytimekkäämpi versio siitä mihin kuulijat alun perinkin uskoivat.

Tarina Seinäjoella:
http://www.youtubeloop.com/v/pVLVlmtvMBg#s=19&e=32

Kontulassa:
http://www.youtubeloop.com/v/DReY9hhvgGM#s=198&e=230

Varkaudessa:
http://www.youtubeloop.com/v/-O6O19E78vg#s=514&e=555

Concept: The citizens of Finland
Direction and Script: Timo Soini and Reality Research Center
Performer: Timo Soini
Production: Reality Research Center, Theft-project

Reality Research Center claims Timo Soini as an artwork for the duration of 258 days. This claim consist of the following principles:

 1. Timo Soini is an artwork, an event in the field of Finnish national art.
 2. Every appearance of Timo Soini, in any form or format, is part of this artwork.
 3. This artwork reflects on the Finns as a whole: Timo is who he is, because we are who we are.

Through its strategic thinktank, the Theft-project, Reality Research Center will offer tools and perspectives to the observation of this artwork. Using Timo Soini as a point of reflection, we seek to initiate the following questions, for contemplation during your encounters with Timo:

 1. What is ”Timo Soini”?
 2. What artistic connotations does this work entail?
 3. What principles and structures is this work based on?
 4. What is the meaning of Timo, to you, personally?

Witness: Timo is here – among us.

Timo Soini: the Artwork in Facebook (mostly in Finnish)


INSTRUCTIONS ON ENCOUNTERING TIMO SOINI: THE ARTWORK
Like all public phenomena, Timo builds out of fragments: filmclips in the ”news”, phrases in papers and internet sites, opinions and comments by the people that surround us.

Here, we will gather a selection of fragments from Timo Soini. You can encounter the artwork through these fragments – naturally, you can encounter it elsewhere as well, in your correspondence with the phenomenon that is Timo Soini. Here, we will also offer a set of tools for your emergent encounters with Timo, tools that enable you to perceive the art beyond the everyday life…


FRAGMENT OF THE WORK 1E: THE EXOTIC LAND OF ECONOMIC HORROR
http://www.youtubeloop.com/v/jomq38A2aIY#s=1&e=20

As you observe this loop, think of connections and connection-makers: how the stroke of a voter’s pen can be brought about a speech on the telly… then be connected to a latest of Hollywood entertainment, and general reactions of massive financial markets.

What connects you, right now? Where does this connection lead to? What can you achieve by making connections?


FRAGMENT OF THE WORK 2E: A VOICES FROM BEYOND

http://www.youtubeloop.com/v/Y6FoJ_7WTK4#s=72&e=87

This is a human voice, the voice of Timo Soini. Think of all the forms through which you have encountered a human presence. What if you think of only of the ”big time players,” the influential people? The larger the people, the stranger their forms…
kaikille.

Linnan juhlat
2011

Esitys Suomesta
Presidentinlinnassa, 6.12.2011, 19:00
Kuuntele kommenttiraitaa Linnan juhliin 6.12. 18:30 alkaen:
Seuraa keskustelua esityksestä Naamakirjassa:
Todellisuuden tutkimuskeskus toteuttaa tänä itsenäisyyspäivänä Linnan juhlat. Tämä suuresitys tapahtuu Presidentinlinnassa, ja sen esiintyjiksi on valittu maamme parhaimmisto – kansalla on oikeus seurata esitystä etäältä, eri medioiden välityksellä.
“Linnan juhlat on suuri valtiollinen spektaakkeli, Suomen kansan monisävyinen kiiltokuva”, toteaa Todellisuuden tutkimuskeskus. “Selvittyään läpi unenomaisesta portin rituaalista, esiintyjämme ottavat paikkansa maamme kuvana. Tästä eteenpäin esityksen ja todellisuuden rajat hämärretään: mitä me olemme luoneet ja mitä maamme valitut esittävät ihan itsekseen? Sen arvioiminen jää teidän käsiinne.”

ESITYKSEN SEURAAMISOHJEITA

Ensimmäiseksi, katso itsesi kutsutuksi. Pohdi omaa asemaasi tässä Suomen kuvassa. Toimitamme tänne kokonaisvaltaisempia seuraamisohjeita itse esityksen lähestyessä.

Katso seuraavaa otosta valmistuaksesi esityksen tunnelmaan:
Valmistaudu esitykseen tiedostamalla sen sijainti ja olemus:
Yleisradio lähettää esityksen suorana TV1:ssä 6.12. klo 18:35
Tekijöiden kommenttiraita esitykseen kuunneltavissa tältä sivulta, 6.12., klo 18:30 alkaen.

Esityksen aikana käymme dialogia myös Naamakirjassa.

Esitystä voi heijastella ennalta sen sirpaleista, joita voi löytää lukuisista eri kanavista.

Voit myös kysyä Linnan juhlista infonumerostamme: 050 5388600

ESITYKSEN RAKENNE
Näytös I: Kättely 
Linnan Juhlien ensimmäisessä näytöksessä valitut muodostavat suuren kulkueen, jonka huipentumana kukin heistä saa koskettaa presidenttiä. Esittääkseen Suomea, sen parhaimmistoa, paikalle kutsutut kulkevat läpi rituaalisen polun, joka vie heidät kadun arjesta esityksen loistoon.
Näytös II: Juhlat
Kylvämme juhlien katveeseen käsikirjoituksellisia siemeniä. Kenellä valta on ja kuka sitä esittää? Kirjoitetut repliikkimme ja kohtauksemme sekoittuvat juhlille ominaisten keskustelujen sekaan. Juhlan humussa esiintyjät päätyvät katsomaan toisiaan…
Näytös III: Jatkot
Vallan vaipuminen hämärän peittoon. Esityksen improvisoitu osuus, jossa on vivahteita primitiivisyyden mullasta, kumpujen yöstä…
Suomea esityksessä edustaa tarkkaan valittu joukko eri alojen julkikuvia, mm. Tarja Halonen, Jenni Vartiainen, Paavo Väyrynen ja Michael Monroe. Esitys sisältää myös Timo Soinin nimellä kulkevan taideteoksen.

Linnan juhlat ovat osa Anastus-projektia.