Taidevankila – Toisenlaiset olosuhteet
2014, 2015

Taidevankila

Työskenteletkö olennaisen kanssa? Onko sinulla aikaa ajatella sitä, mikä on taiteessasi tärkeintä? Olisiko parempi, jos joku pakottaisi sinut siihen?

Taidevankila on Todellisuuden tutkimuskeskuksen uudenlainen askeettinen taiteilijaresidenssi, joka lainaa muotonsa vankilalta. Se on eristykseen, ärsykkeiden vähentämiseen ja askeesiin perustuva esitysympäristö, jonka tarkoituksena on vaikuttaa voimaannuttavasti osallistujien taiteelliseen työskentelyyn, mahdollisesti keskittyneisyyttä, kiireettömyyttä ja luovuutta lisäten. Tämän vuoden Taidevankila-residenssijakso järjestettiin 1.–14.6.2015.

Haku Taidevankilaan oli auki kaikille 1.–30.4.2015. Saamattomuutensa, keskittymisvaikeutensa, puutteellisen ajanhallintansa tai jonkin muun taiteelliseen työskentelyyn liittyvän ongelmansa tunnusti kokonaisuudessaan 27 hakijaa.

Taidetuomioistuin järjesti oikeudenkäynnit Esitystaiteen keskuksella 30. ja 31.5.2015. Oikeudenkäynnissä hakijan tunnustus vahvistettiin ja hakija tuomittiin omaa tarvettaan vastaavaksi ajaksi Taidevankilaan. Hakijalla oli mahdollisuus itse anoa tarpeelliseksi katsomiaan olosuhteita rangaistuksensa suorittamiselle. Rangaistus oli mahdollista kärsiä joko yksilö-, pari- tai ryhmävankeutena. Tämän lisäksi hakijan oli mahdollista määritellä tietyissä puitteissa muita rangaistuksen reunaehtoja: kuten ruokavalion, ulkoilumahdollisuudet, työ- ja/tai ruokapalvelun, yhteisruokailun, saniteettikäytännöt, sekä sallitun teknologian määrän.

Taidevankila – Askeettinen residenssi | The Art Prison – Ascetic Residence from Todellisuuden tutkimuskeskus on Vimeo.

Seuraava Taidevankila järjestetään kesäkuussa 2016. Haku sinne avataan huhtikuussa 2016.

Esseisti Antti Nylén kirjoitti vankeudestaan:

Taidevankilan prototyyppi järjestetiin huhtikuussa 2014. Lue täältä vartijoiden ja vankien merkintöjä ja ajatuksia vankeuden ajalta. Ensimmäinen Taidetuomioistuimen istunto järjestettiin pitkänä perjantaina 18.4.2014, jolloin kahdeksan taiteilijaa tuomittiin taidevankeuteen. Taidevankilan ensimmäinen kokeilu päättyi 25.4.2014. Tunnelmia vankilasta:

Työryhmä:

Tutkimusvastaava: Eero-Tapio Vuori, teatteriohjaaja, esitys- ja rituaalitaiteilija
Vuori on teatteriohjaaja, esitys- ja rituaalitaiteilija, joka on erikoistunut ihmisen tajuntaa, unia, kuolemaa ja arkaaista maailmankuvaa käsittelevien esitysten ohjaamiseen. Hänen tavaramerkkinsä ovat teatterin valtavirrasta poikkeavat, uudenlaiseen esityskieleen ja ajatteluun perustuvat teokset. Vuori on värikkään uransa aikana työskennellyt ohjaajana sekä kiinnitettynä ohjaajana perinteisessä teatterissa (Kajaanin kaupunginteatteri), että freelancerina kokeellisten esitysmuotojen parissa (Todellisuuden tutkimuskeskus, Kiasma-teatteri, Kuriton Company, Teatteri Naamio ja Höyhen). Lisäksi hän on yli kymmenen vuoden ajan tehnyt ja opettanut teatteria Mosambikissa. Tällä hetkellä hän toimii ohjaajantyön lehtorina Teatterikorkeakoulussa. Vuori on Todellisuuden tutkimuskeskuksen perustajajäsen.

Jarkko Partanen, koreografi-tanssitaiteilija
Partanen on helsinkiläinen koreografi ja esiintyjä, joka valmistui vuonna 2012 Teatterikorkeakoulusta, Koreografin maisteriohjelmasta. Ennen tätä hän on opiskellut Labanissa, Lontoossa ja MA SODA – ohjelmassa, Berliinissä. Hän työskentelee kehojen, koreografian ja yhteiskunnallisten ilmiöiden kanssa. Partasen koreografista tuotantoa on esitetty suomessa mm. Zodiak – Uudentanssin keskuksessa. Hänen maisterin lopputyönsä Kommandobiisi aka Space Invaders on kiertänyt sekä suomessa että ulkomaalaisilla festivaaleilla (Helsinki, Tallinna, Amsterdam, Porto, Hanko, Pyhäjärvi 2012–2013). Partanen on ollut Todellisuuden tutkimuskeskuksen jäsen vuodesta 2011.

Linda Priha, tanssitaiteilija
Priha on tanssija ja koreografi sekä tanssin ja esitystaiteen monityöläinen. Hän on valmistunut tanssitaiteen maisteriksi Teatterikorkeakoulusta vuonna 2008. Prihan työskentelyssä keskeistä on kokonaisvaltainen kehollisuus ja ihmisyys sekä vallitsevien todellisuuskäsitysten ja olemassaolon tapojen haastaminen niin taiteessa kuin yksityisenä ihmisenäkin. Prihan viimeisin oma teos on cycles per second koreografia ja tällä hetkellä hän työskentelee esiintyjänä drag-taidetta tutkivassa Just Queens -teoksessa. Omien soolo- ja ryhmäkoreografioiden lisäksi Priha on toiminut esiintyjänä Todellisuuden tutkimuskeskuksessa sekä tanssijana mm. Jouni Järvenpään, Tomi Paasosen, Jyrki Karttusen, Pipaluk Supernovan ja William Petit’n koreografioissa. Lisäksi Priha on yksi Vivarium kollektiivin perustajajäsenistä ja kirjoittaa tanssista tanssin verkkolehteen liikekieli.com’iin. Priha on yksi Skiing on skin-festivaalin järjestäjistä Suomessa ja opettaa kontakti-improvisaatiota monilla festivaaleilla ympäri maailmaa.

Talvikki Eerola, teatteri-ilmaisun ohjaaja, esitystaiteilija
Talvikki Eerola (s. 1988) on vuonna 2012 Metropolia Ammattikorkeakoulusta valmistunut teatteri-ilmaisun ohjaaja, jolla on laaja kokemus esittävän taiteen kentältä. Hän työskentelee aktiivisesti produktioissa näyttelijänä, tanssijana ja muusikkona. Esiintymistyön lisäksi Eerola opettaa teatteri-ilmaisua lapsille ja aikuisille. Vuonna 2012 Eerola perusti ryhmän, joka tekee kaupunkitilaan sijoittuvia kaupunkilaisia osallistavia esityksiä, joissa yhdistyvät musiikki, teatteri ja tanssi. Eerola esiintyy laulajana ja pianistina trio-kokoonpanossa, jossa hän myös sanoittaa ja säveltää. Vuodesta 2012 lähtien Eerola on ollut esitystaiteen ryhmä Todellisuuden tutkimuskeskuksen jäsen. 2012–2013 Eerola on mukana tutkimussuunnitelmassa Utooppinen todellisuus (projekteissa Lasten valta ja Utopiakonsultaatio), jossa hän toimii esiintyjänä, työpajaohjaajana ja menetelmien kehittäjänä.

Janne Pellinen, ohjaaja
Janne Pellinen on helsinkiläinen teatteriohjaaja, esitystaiteilija ja lakimies, joka suorittaa parhaillaan ohjaajan maisteriopintojaan Teatterikorkeakoulussa. Hänen työnsä keskiössä ovat eetoksen, kielen ja ja kaipuun teemat, ja työssään hän on yhdistellyt teatteria, dokumentaarisuutta ja installaatiotaidetta. Hänen viimeisiä ohjauksiaan ovat En natt i mörkret – på spaning efter kärlekens vildaste stränder Teatteri Takomossa, Kansallisteatterin kiertue-ohjelmistoon kuuluva monologiesitys Putoava mies sekä Danten Kiirastuli Todellisuuden tutkimuskeskuksessa. Hän on ollut Todellisuuden tutkimuskeskuksen jäsen vuodesta 2008 ja toiminut myös Esitys-lehden toimituksen jäsenenä.

Tuomas Laitinen, esitystaiteilija ja ohjaaja
Tuomas Laitinen on esitystaiteilija ja ohjaaja, jolle esitys on äärimmäisen todellinen tila. Hän työskentelee erityisesti yleisön keholliseen osallistumiseen perustuvien uusien esitysmuotojen parissa; tällä hetkellä rakkauden, lasten, kreikkalaiseen mytologian, vaistojen, rituaalin, askeesin, perheen ja ei minkään kautta. Hän on työskennellyt viimeiset kymmenen vuotta Todellisuuden tutkimuskeskuksessa ja muualla esittävän taiteen vapaalla kentällä. Laitinen on Esitys-lehden perustajajäsen ja kirjoittaa ahkerasti siihen ja muihin julkaisuihin.

Kehä
2012, 2013

Kehä

Kehä on ihmisten piiri, jossa voit kohdata toisen vaistomaisesti. Meillä kaikilla on kokemus taisteluun joutumisesta, ruokituksi tulemisesta ja pariutumisesta. Nämä kokemukset ovat syvällä meissä. Ne nostavat esiin uteliaisuutta ja jännitystä, helpotusta ja mielihyvää.
Sekä ihmiset että eläimet ovat toisenvaraisia – tarvitsemme muita eliöitä elääksemme. Kehässä tätä suhdetta toiseen tutkitaan valtataistelun, hoivaamisen ja seksuaalisuuden kautta. Kun leikimme näillä vaistomaisen kohtaamisen muodoilla, leikimme sillä, mikä on arkkityyppistä ja eläimellistä meissä.

Kehä järjestetään kerran kuussa ja Kehän aamutunti viikoittain. Joka kuukausi tutkitaan yhtä vaistomaista tapaa kohdata: taistelemista, ruokkimista tai parittelua. Osallistujat ja esityksen työryhmä ovat samassa piirissä, yhteisen näyttämön ympärillä. Aamutunnilla tutustutaan kunkin kuukauden lopussa järjestettävän Kehän aiheeseen kehollisten harjoitteiden kautta.

Taisteleminen – tammi-, huhti- ja syyskuu
Taisteleminen on yksi valtataistelun arkkityyppisistä muodoista – se on saalistuksen ja reviirin esitys. Taisteleminen on vastakkainasettelun taitoa, jolla säädellään elimistön rajoja. Esityksellisellä taisteluleikillä tutkitaan omaa ja toisen voimaa. Se eroaa oikeasta taistelusta päämäärässään ja keinoissaan: taisteluleikki on voitontavoittelun sijaan ennen kaikkea
taistelua sen itsensä vuoksi, eikä siinä käytetä väkivaltaa.

Ruokkiminen – helmi-, touko- ja lokakuu
Jos taistelu säätelee rajoja, ruokkiminen rakentaa ja ylläpitää eläimen elimistöä. Ruoka on paitsi itsessään meille välttämätöntä, se on myös laajemman toisenvaraisuuden väline. Emme selviä varhaislapsuudesta ilman ruokkijaa, ja yhteinen ateria on vanhemmallakin iällä yksi keskeisimmistä arjen rituaaleista.

Paritteleminen – maalis-, elo- ja marraskuu
Paitsi että eläimet ylläpitävät itseään ravinnon ja reviirien avulla, ne pyrkivät myös yhtymään ja jatkamaan sukuaan. Paritteleminen on yksi seksuaalisuuden arkkityyppisistä muodoista. Heteronormatiivisen suvunjatkamisen ohella se on itseisarvoista nautinnon ja kohtaamisen leikkiä. Paritteluleikki arvioi uudelleen arkkityyppistä seksuaalikäyttäytymistä eikä perustu vakiintuneisiin rooleihin tai sukupuoliasetelmiin.

Aikataulu vuonna 2013

Kehän aamutunnit
tiistaisin klo 10-12
29.1.-18.6. ja 20.8.-26.11.
Pääsymaksu: 5€

Kehä
kuun viimeinen perjantai klo 21-00:
27.3., 24.4., 29.5., 30.8., 27.9., 25.10., 29.11
Pääsymaksu: 20/12€

Työryhmä: Outi Condit, Julius Elo, Anna Maria Häkkinen, Tuomas Laitinen ja Jarkko Partanen

The Circle is a ring of people, in which you can instinctively encounter the other. We all have an experience of getting into a fight, being fed and of seduction and mating. These experiences lie deep within us and raise the feelings curiosity and excitement, relief and pleasure.

Both human and animal creatures are heterotrophic – we need other beings to live. In the Circle we study this relationship with the other through power struggle, nurture and sexuality. As we play with these forms of instinctive encountering, we play with the archetypical and the animal within us.

The Circle is organized once a month and Morning Encounters weekly. Each month we will study one archetype of encountering: either fighting, feeding or mating. In the Circle the archetypes are practiced in the form of a ring of people. In the Morning Encounters the subject of the month is explored through different exercises.

Timetable

Morning Encounters
every Tuesday at 10am-12am.
29th Jan – 18th Jun and 20th Aug – 26th Nov
Entrance: 5€

The Circle
on the last Friday of each month, at 9pm – 12pm:
25th of Oct
29th of Nov
Entrance: 20/12€

Working group: Outi Condit, Julius Elo, Anna Maria Häkkinen, Tuomas Laitinen ja Jarkko Partanen

Itsen suunnittelu
2012, 2013

Itsen suunnittelu

Miten voit suunnitella itsestäsi uusia versioita? Miten oman olemisen voi hahmottaa luovuuden kenttänä: elämän taideteoksena tai kehityksen instrumenttina? 

Itsen suunnittelu lähestyy minuutta ja persoonaa suunnittelukysymyksinä: se kartoittaa välineitä, tekniikoita ja tyylejä, joiden avulla voimme aktiivisesti ja systemaattisesti rakentaa omaa olemisen tapaamme.

Projektin ydin muodostuu tekniikoista, joita voi ylläpitää arkipäivän keskellä. Nämä tekniikat voivat kohdistua mihin tahansa olemisen alueeseen, keskittymistavoista näkökulmiin, aisteista abstraktioihin, ajattelun malleista kehon käyttöön. Itsen suunnittelu toteutetaan joko henkilökohtaisena harjoitussessiona tai ryhmille järjestettyinä työpajoina.

Työryhmä: Pekko Koskinen, Ari-Pekka Lappi ja Sanna Uuttu

How to design new versions of yourself? How to perceive yourself as a creative medium: as an unlimited piece of art, or an instrument of development?

This project offers the first steps towards creative selfhood, and introduces you to the tools for its design.

The core of Self-design is structured around techniques which you can introduce into your everyday life. These techniques can address any area of being, from senses to abstractions, thought models to bodily actions. Self-design can be implemented either as personal training sessions, or as group-based workshops.

Working group: Pekko Koskinen, Ari-Pekka Lappi and Sanna Uuttu

Utopiakonsultaatio
2012, 2013

Utopiakonsultaatio, Saara

Haluatko lähestyä arkeasi, itseäsi tai työympäristöäsi utooppisesta näkökulmasta? Utopiakonsultaatio on sinua varten!
Utopiakonsultaatio on kahden tai useamman ihmisen välinen kohtaaminen. Konsultti kohtaa yksilön tai yhteisön ja pyrkii avaamaan utooppisia näköaloja tämän arkeen esityksellisten tekniikoiden avulla. Utopia syntyy vuorovaikutuksessa konsultin ja konsultoitavan välillä: se perustuu yhtäältä asiakkaan mukanaan tuomiin ajatuksiin ja kysymyksiin, toisaalta konsultin omiin metodeihin. Jokainen konsultaatio on ainutlaatuinen.

Utopiakonsultaatio soveltuu yhtä lailla yksittäisille ihmisille, pariskunnille, perheille, yhteisöille, yrityksille ja organisaatioille. Voit valita alla luetelluista konsultaatiomuodoista sen, joka soveltuu parhaiten juuri sinun tarpeisiisi.

Utopiakonsultaatiosta on mahdollista tehdä sovelluksia, joista pitkäkestoisimmat on vuosien 2013 ja 2014 aikana toteutettu vanhuksille Puistolan palvelutalossa, osana ESR-rahoitteista Osaattori-pilottihanketta, ja Helsingin diakonissalaitoksen Malmikodin asukkaille ja henkilökunnalle. Lue lisää Puistolan palvelutalossa toteutetuista utopiakonsultaatioista:
Utopiakonsultaatiokokemuksia Puistolan palvelutalosta, kirjoittaja Talvikki Eerola, teatteri-ilmaisun ohjaaja ja utopiakonsultti

Utopiaa etsimässä – päiväkirjamerkintöjä Todellisuuden tutkimuskeskuksen Puistolan palvelutalossa toteuttamista utopiakonsultaatioista, kirjoittaja Jenni Varho, kulttuurisuunnittelija, Helsingin kulttuurikeskus

Utopiakonsultaation voi tilata lähettämällä sähköpostia osoitteeseen utopia[at]todellisuus.fi.

Hinnasto
Yksilökonsultaatio: 60€/h
Perheet ja pienryhmät: 90€/h
Yritykset ja organisaatiot: 450€/2h
Kirjekonsultaatio: 12€/30€

Utopiakonsultit
Outi Condit, Talvikki Eerola, Saara Hannula, Jussi Johnsson, Pekko Koskinen, Minja Mertanen, Risto Santavuori ja S.U.

Yksilöt
Kuka tahansa voi tilata utopiakonsultaation itselleen tai antaa sen lahjaksi läheiselleen. Yksilökonsultaatio koostuu kahdenkeskisestä kohtaamisesta asiakkaan valitsemassa paikassa, hänelle sopivana ajankohtana. Yksilökonsultaatio voi tapahtua myös kirjeenvaihdon muodossa; tällöin konsultaation voi tilata mihin tahansa maailmassa.

Pariskunnat ja perheet
Pariskuntien tai perheiden kohdalla utopiakonsultaatio voi toimia vaihtoehtona terapialle. Konsultin tehtävänä ei ole ratkaista asiakkaan ongelmia: sen sijaan hän voi antaa tälle lähestymistapoja, jotka tuovat uudenlaista avaruutta jumiutuneisiin tilanteisiin tai ihmisten välisiin asetelmiin. Arjen havainnoiminen ja purkaminen esityksellistä näkökulmaa hyödyntäen voi auttaa ihmisiä kohtaamaan toisensa uudesti ja löytämään uusia tapoja toimia ja jakaa elämää yhdessä.

Yritykset ja organisaatiot
Yrityksille ja organisaatioille tehtävän utopiakonsultaation avulla voidaan käsitellä esimerkiksi työyhteisön sisäistä ilmapiiriä ja vuorovaikutusta, jäsenten välisiä suhteita ja asetelmia tai yhteisön suhdetta ympäröivään maailmaan. Utooppisesta tarkastelutavasta voi olla erityistä hyötyä muutosta haluaville tai sitä läpikäyville yhteisöille.Do you want to approach your daily life, yourself as a person or your working environment from a utopian perspective? If the answer is yes, Utopia Consultation is meant for you!

Utopia Consultation is a performative form of encounter between two or more people. The purpose of the consultation is to open up utopian perspectives and possibilities in relation to a person’s everyday life, identity or situation. Every consultation is unique: the form and focus of the dialogue depend on the questions or issues the customer brings with him/her. Utopia emerges, when these questions are interwoven with the consultant’s methods.

Utopia Consultation is suitable for people of all ages and kinds, from individuals to couples to groups and organizations. The consultation can consist either of one or a series of sessions. The location and duration depend on the customer’s needs and wishes.

If you wish to book a consultation or get more information, please send an email to utopia[at]todellisuus.fi.

Prices
Individuals: 60€/h
Families and small groups: 90€/h
Companies and organizations: 450€/2h
Letter consultation: 12€/30€

Utopia Consultants
Outi Condit, Talvikki Eerola, Saara Hannula, Jussi Johnsson, Pekko Koskinen, Minja Mertanen, Risto Santavuori and Sanna Uuttu

Utopia: Hanko
2012

Utopia: Hanko

Utooppinen todellisuus vieraili Hangon teatteritreffeillä 8.–9.6.2012 Utopia: Hanko -esityksellä. Osallistujat muodostivat kahden tunnin ajaksi erikoisyksikön, jonka tehtävänä oli rakentaa Hangon ylle fiktiivinen kerros. Valitsimme sopivan paikan, jonka utopisoimme erilaisia työkaluja ja näkökulmia hyväksi käyttäen. Paikalle jätettiin kyltti ohjeistamaan paikallisia asukkaita.
Työryhmä: Talvikki Eerola, Elissa Eriksson, Saara Hannula ja Pekko Koskinen.

Tyhjäntoimitus
2012

Tyhjäntoimitus (musta neliö)

Tyhjäntoimittaja on puhtaan läsnäolon tarjoava henkilö, jonka voi tilata toimittamaan tyhjää yksityishenkilön elämään, yhteisöön, paikkaan tai tapahtumaan. Tyhjäntoimittaja ei kommunikoi tai puutu tilaajan elämään, vain on. Tyhjäntoimitukseen ei ole tarpeen valmistautua millään tavalla.
Paikka: Tilattavissa pääkaupunkiseudun alueelle sopimuksen mukaan.
Tilaajan on tilauksen yhteydessä ilmoitettava sijaintinsa tyhjäntoimitusjakson aikana.

Kesto: 1-4h
Tyhjäntoimittajat: Risto Santavuori ja Juha Sääski.
Hinta: 25€/60min, 35€/2h, 50€/4hThe Do-nothing is a character that offers pure, uncompromised presence. The Do-nothing is available to do nothing to a private person, a community, a place or a happening. Do-Nothing is not communicative and does not interfere; he simply is there.

Place: The Do-nothing is available in the Helsinki Metropolitan Region.

The object of the Do-nothing needs to inform us of his/her location during the time period.

Duration: 1-4 hours

Price: 25€/60min, 35€/2h, 50€/4h

Working Group: Risto Santavuori & Juha Sääski

Gaala-esityssarja
2011

Gaala-esityssarja

Todellisuuden tutkimuskeskus täyttää 10 vuotta ja synttäreitä juhlitaan neljässä huikeassa Gaalassa. Jokaisella gaalalla on oma teemansa, joka viittaa Todellisuuden Tutkimuskeskuksen historiaan. Luvassa on pitkiä ja todellisia juhlapuheita, skumppaa, upeita palkintoja, yllätysvieraita, vinksahtanutta musiikkia ja tietenkin esityksiä. Olette kaikki lämpimästi tervetulleita juhlimaan kymmenvuotiasta taivaltamamme esitystaiteen parissa!
Pe 9.12.2011
Ruumis–gaala

Kuka on Suomen kansallisruumis? Entä vuoden seksuaalinen ruumis? Taideruumis ylitse muiden?
RUUMIS-gaala on ruumiillisuuden juhla, jossa parhaat ruumiit palkitaan ja jokainen ruumis saa ansaitsemansa kohtelun.
Palkintosarjojen ehdokkaat ja äänestyskoppi auki Todellisuuden tutkimuskeskuksen verkkosivuilla 1.11. alkaen. Palkitut valitsee asiantuntijaraati verkkoäänestystuloksen huomioiden.

Juhlaesiintyjinä mm.
Jussi Paradise & co
Tinttu Henttonen & co
Juhlavastaavina Julius Elo ja Tuomas Laitinen.

Paikka: Kansallisteatterin Lavaklubi (Läntinen Teatterikuja 1)
Aika: Klo 20 alkaen
Liput: 20/12 e, pukukoodina omaa ruumista juhlistava asu.
K-18

Pe 30.9.2011
Tunteet-gaala

Tunteiden ylilyöntejä ja tunteenpurkauksia!

Tunteet -gaalassa nostalgisoidaan, vihataan, hävetään, riemuitaan, lohdutetaan ja tietysti aina kaikkein suurin kaikista on rakkaus. Tunteellisia esityksiä ja tunteilla mässäilyä. Keskustelujen ja esitysten lomassa luvassa tunteellista musiikkkia. Tunteet-gaala ei jätä kylmäksi.

Luvassa on ainakin nopeutettuja gaalapuheita, Tunne-Cocktail Bar, Burn Out Amor, Akateemiset viihdetaiteilijat, live-sarjakuvaa (by Milla Paloniemi, Joonas Lehtimäki ja Anni Nykänen), Kylli-täti –kisa sekä dj. Senôr Willy (Lipsanen.// latin, soul, breaks). Tunteet-gaala järjestetään Dubrovnik Lounge & Lobbyssa ja illan isäntänä toimii Jonna Wikström. Tunteet-gaala ei jätä kylmäksi.

Paikka: Dubrovnik Lounge & Lobby (Andorra Kulttuurikompleksi, Eerikink. 11)
Aika: Klo 20-03
Liput: 10/5 e
K-18

La 16.4.2011
Politiikka-gaala

Vuoden toisessa gaalassa, vaalien alla, julistetaan, manifestoidaan, tehdään taidetta ja tanssitaan politiikkaa! Ohukainen ja Paksukainen Go Politics!

Paikka: Eduskuntatalon portaat klo 15-16. Galleria Forum Box (Ruoholahdenranta 3 a) klo 17-22.
Aika: Klo 15 alkaen. Iltaa siirrytään viettämään sisätiloihin.
Liput: Ulkotilaisuus maksuton, iltatilaisuus 20/12 e
K-18

La 26.2.2011
Uni ja aika –gaala

Ajan ja unen tuolle puolen kurottava esitystapahtuma, joka kutistaa katsojan mikroskooppiseksi ja vie ihmeelliselle matkalle mystiseen peräreikään. Siellä tavataan mm. Ohukainen ja Paksukainen, Mustanaamio ja Taika-Jim. Himmeästi yössä hehkuvat kukat ulostavat haisevaa tähtiusvaa. On gaalan aika!

*Läski-yhtye, vahvistuksenaan näyttelijät Niina Hosiasluoma ja Sami Vehmersuo, aloittavat TTK:n gaalaesityssarjan profaanilla, gaaloja vääristelevällä ja kierosti toisintavalla hävyttömyydellä, jossa jokainen saa ansionsa mukaan.

Työryhmä: Niina Hosiasluoma, Sami Vehmersuo, Läski-yhtye: Pasi Mäkelä, Ville Härkönen, Tomi Suovankoski, Tuomas Timonen, Lauri Kontula ja Miikka Tuominen

Paikka: Kaapelitehtaan Pannuhalli (Tallbergink. 1)
Aika: Klo 20 alkaen
Liput: 20/12 euroa
K-18

*) Läski on vuonna 2007 perustettu elävän musiikin yhtye. Läski yhdistää sävelilmaisuunsa teatterin ja performancen vaikutteita. Läskin jäsenet ovatkin musiikin tekemisen lisäksi teatterin ja esitystaiteen ammattilaisia. Läski on julkaissut kaksi levyä ja kiertänyt Eurooppaa.

www.laski.fi
www.myspace.com/laeski

Helsinki by Skoda
2011

Guerilla Skoda

Helsinki by Skoda on pienimuotoinen osallistava kaupunkiesitys, joka leikittelee arjen ja taiteen rajalla. Se jatkaa mm. Helsinki by Night -esityksen (TTK 2005–2006) ajatuksia kaupungista esitystilana. Katsojat kutsutaan Skodan takapenkille, kovaa mennään ja autostereot soi. Tämä kaupunki on meidän ja tänä iltana voi tapahtua mitä tahansa.

Ohjaus: Pilvi Porkola
Työryhmä: Niina Hosiasluoma, Teemu Mäki ja Pilvi Porkola
Esitykset: 9.8.–3.9.2011

Huom. Esityksiin mahtuu vain kaksi katsojaa.

Katso Skenet ja Teemu Mäki

Helsinki by Night – Out of Sightseeing
2011

Helsinki by Night – Out of Sightseeing

Todellisuuden tutkimuskeskus & Circus Maximus kutsuvat sinut poikkitaiteelliselle kiertoajelulle! Luvassa on unohtumaton nähtävyys-, kulttuuri- ja konserttiajelu yön tummimmille alueille.

”Pimeää ainetta on suurin osa maailmankaikkeuden aineesta. Vain 4 % painovoiman perusteella lasketusta maailmankaikkeuden massasta on näkyvää ja 23 % arvellaan koostuvan pimeästä aineesta. Loput 73 % koostuisi pimeästä erergiasta, joka on täysin tuntematonta.” Wikipedia, Pimeä aine

Matkaoppaat toisesta ulottuvuudesta, mm. Ikääntynyt Mustanaamio ja Tintti ystävineen, saattavat katsojaosallistujat tilaan, jossa tutun on mahdollista näyttäytyä tuntemattomana ja toisinpäin. Linjuriauto on maantien ässä!

HBN-ajelulla kaupunki kohdataan tunnistamattomana organismina tai eliönä, kokonaisuutena, jota ei voi nähdä yhdeltä kantilta, saati ymmärtää. Kaupungin ja asumusten reuna-alueet yhdistyvät ajattelemisen tai olemisen reuna-alueisiin. ”Helsinki By Night – Out Of Sightseeing” muuttaa esitykseksi sitä, joka jo on. Mennään bussilla!

Teos on Todellisuuden tutkimuskeskuksen ja Circus Maximuksen yhteistuotantoa.

Työryhmä: Pasi Mäkelä, Jussi Saivo, Niina Johanna Lehtonen-Braun, Tomaš Procházka (CZ), Björn B. Lindström, Samuli Alapuranen ja Lauri Kontula.

Esitykset: 27.–29.9. klo 20. Kesto 2–3 tuntia. Bussi lähtee Hietalahden torilta Kauppahallin vierestä!

Alustavaa matkalukemistoa ja muuta mediaa:

Oswald Spengler: Länsimaiden Perikato

The Beatles: Magical Mystery Tour

12 etydiä ikuisesta elämästä
2010

12 etydiä ikuisesta elämästä oli teossarja, joka pyrki löytämään 12 tapaa harjoitella ikuista elämää. Joka kuukausi vuoden 2010 ajan esitettiin yksi etydi. Kukin etydi syntyi esitystaiteilija Tuomas Laitisen ja toisen taiteilijan välisestä yhteistyöstä kolmen vuorokauden yhtäjaksoisen työskentelyn pohjalta. Etydeistä kootaan keväällä 2011 ikuisen elämän harjoitusten käsikirja.
Ehkä suurin uskontojen käsittelemä aihe on ihmisen kyky selvitä hengissä. Usko tai henkinen harjoitus nähdään keinona voittaa kuolema liittymällä jollain tapaa jumalallisuuden piiriin. Kuolemattomuus ja ikuisuus ovat käsitteitä, joita ihmisen on kuitenkin vaikea hahmottaa, joista on vaikeaa saada otetta. Siksi niitä käsitellään lähinnä negaation kautta – rajattomuus ymmärretään jonain jolla ei ole rajaa, äärettömyydestä voi puhua vain jos ensin sanoo ’ääri’.

Konsepti: Tuomas Laitinen (esitystaiteilija, ohjaaja)

Taiteilijat:
Ishmael Falke (nukketaiteilija), Johanna MacDonald (esitystaiteilija), Rausparan (uusshamanistinen esitysduo), Carl-Erik Engqvist (uusmediataiteilija), Jyri Pitkänen (valokuvaaja/performanssitaiteilija), Aapo Korkeaoja (performanssitaiteilija), Anna Maria Häkkinen (koreografi/tanssija), Tellervo Kalleinen (performanssitaiteilija), Wisa Knuuttila (kuvataiteilija/esiintyjä), Dasniya Sommer (köysitaiteilija), Nagashila (taidemaalari)

[Category number=’-1′ method=’excerpt’ order=’desc’ id=’44’ orderby=’date’]Maybe the greatest issue approached by religions is the ability of humans to survive. Belief and spiritual practice are seen as a way to conquer death by joining divinity. Meanwhile immortality and eternity are concepts that are hard to grasp. Therefore they are dealt with through negation – the infinite can only be uttered through pronouncing the finite.

12 etudes on everlasting life was a series of pieces that attempted to find 12 ways to practice a life everlasting. Every month during 2010 a new etude was be performed. Each etude was created between Tuomas Laitinen and another artist and was worked on for 3 uninterrupted days. The etudes have been collected into a publication, Manual of Everlasting Life.

The series was a part of Reality Research Centers research plan for the year 2010, the theme of which is ’Can the Sacred Be Performed?’.

Concept: Tuomas Laitinen (theater/performance artist)

12 ETUDES ON EVERLASTING LIFE – MONTHLY PERFORMANCES IN 2010

I etude on everlasting life – awakening
Ishmael Falke and Tuomas Laitinen
Opening of the Shrine and founding of a biological family on 21st of January at the Reality Research Center studio, Helsinki.
The Shrine open through the year 2010 at RRC studio.
Photography by Jan Ahlstedt.

II etude on everlasting life – communication
Johanna MacDonald and Tuomas Laitinen
Writing 66 individual letters to 66 people from the 1st to the 3rd of February.
Posting the letters on the 4th of February.
Photography by Jan Ahlstedt.

III etude on everlasting life – ritual
Rausparan and Tuomas Laitinen
A ritual performance on the 19th of March at Rauhala, Oulu.
Photography by Ossi Koskelainen.

IV etude on everlasting life – technology
Carl-Erik Engqvist and Tuomas Laitinen
The opening seremony of a virtual temple on the 28th of April at the HUMlab of Umeå University.
The temple on the HUMlab island in the virtual world Second Life, open for undetermined time.
Photography by Gabriel Bohm Calles.

V etude on everlasting life – faith
Jyri Pitkänen and Tuomas Laitinen
A tent at Hakaniemi market place in Helsinki on the 31st of May with singing of the Death and Eternity psalms of the finnish choral, an eternity questionaire & lottery and a discussion on eternity.
A demolition of the first price of the eternity lottery, a Nissan Micra, on the 15th of June at Romu-Keinänen demolition site with the lottery winner (the owner of the car) as a witness.
Photography by Jan Ahlstedt.

VI etude on everlasting life – offspring
Aapo & Aukusti (4 years old) Korkeaoja and Tuomas & Ilari (almost 7 years old) Laitinen
A participatory performance for fathers and their children on the 29th of June at Turku Main Library yard, as a part of the Holy Destruction -exhibition at the Gallery Maaret Finnberg.
Photography by Hanna Oksanen.

VII etude on everlasting life – matter
Anna Maria Häkkinen and Tuomas Laitinen
A participatory performance at midnight of the 14th of July at the Meiko nature reserve in Kirkkonummi.
Photography by Jan Ahlstedt.

VIII etude on everlasting life – healing
Tellervo Kalleinen and Tuomas Laitinen
A participatory performance on the 7th of August at an acupuncture clinic in Tapiola, Espoo.
Photography by Kare Markkola.

IX etude on everlasting life – art
Visa Knuuttila and Tuomas Laitinen
Exhibiting an image of the Hermit on the 30th of September in the web and on the 27th of November at the RRC studio in Helsinki.
An give-away of prints of the piece for use in public space through Esitys-magazine and personal contacts.
Photography by Visa Knuuttila.

X etude on everlasting life – ascesis
Dasniya Sommer and Tuomas Laitinen
A participatory performance from the 8th to the 10th of October at the contemporary art museum Kiasma in Helsinki, as a part of /theater.now-festival.
Photography by Jan Ahlstedt.

XI etude on everlasting life – meditation
Nagashila and Tuomas Laitinen
A wake for death through the night between the 3rd and the 4th of November at the Open Art School in Helsinki.
Photography by Jan Ahlstedt.

XII etude on everlasting life – rebirth
Tuomas Laitinen
Three dayless days above the polar circle at the time of the winter solstice, from the 21st to the 24th of December. The birth of the sun at noon of the 24th and its welcoming on the top of Kannusvaara in Savukoski, at 67°54,33’
27°61,75′.
Photography by Tuomas Laitinen.